K osmdesátinám MUDr. Slávka Šafáře, CSc.


Autoři: Petr Schütz
Působiště autorů: Oddělení maxillofaciální chirurgie, Nemocnice Al-Adan, Kuvajt
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 111, 2011, 5, s. 105-106

MUDr. Slávek Šafář, CSc., se narodil 23. srpna 1931 v Praze. Po maturitě byl přijat na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1957. Vzápětí pokračoval ve studiu stomatologické větve téže fakulty. Po ukončení vysokoškolského studia působil krátce v nemocnici v Jičíně a na stomatologické klinice v Hradci Králové, poté nastoupil jako sekundář na II. stomatologickou kliniku FVL UK v Praze. V roce 1960, po úspěšném složení atestace 1. stupně v oboru stomatologie, byl vybrán pro práci na lůžkovém oddělení kliniky. Zde pod vedením profesora Borovanského získal první zkušenosti v oboru maxillofaciální chirurgie a účastnil se rovněž klinické výzkumné práce. V roce 1965 se stal odborným asistentem.

V létech 1969–1970 pracoval na klinice profesora Obwegesera v Curychu, která v té době byla nejvýznamnějším centrem evropské maxillofaciální chirurgie. Zakrátko si získal svou pracovitostí, svědomitostí a odborným rozhledem takovou důvěru, že mu profesor Obwegeser svěřoval ošetřování svých soukromých pacientů. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti zde získané mu umožnily s vynikajícím prospěchem absolvovat nástavbovou atestaci v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v roce 1972.

V roce 1975 MUDr. Šafář absolvoval studijní pobyt na univerzitních klinikách v Hamburku, Düsseldorfu a Mainzu. Téhož roku byl pozván jako školitel preprotetické a ortognátní chirurgie do švédského Bodenu. Byl prvním chirurgem, který ve Švédsku provedl operaci mandibulární prognatie metodou sagitální osteotomie.

Vedle klinické, výzkumné a výukové činnosti po léta spolupracoval s n.p. Chirana na vývoji nástrojů pro maxillofaciální chirurgii. Počátkem osmdesátých let založil spolu s docentem Otradovcem z II. oční kliniky FVL UK pracovní skupinu pro orbitální chirurgii. Podílel se také na tvorbě moderních výukových pomůcek: film o preprotetické úpravě atrofické dolní čelisti, jehož byl spoluautorem, získal druhou cenu na festivalu odborných filmů v Karlových Varech v roce 1981. V roce 1983 dr. Šafář obhájil kandidátskou disertaci nazvanou „Předprotetická chirurgická úprava atrofické dolní čelisti“.

Významným mezníkem v jeho životě se stal rok 1987, kdy byl na doporučení prof. Kufnera pozván k pracovnímu pobytu do Kuvajtu. Tento pobyt byl přerušen iráckou invazí do Kuvajtu v roce 1990. Po vynuceném návratu do vlasti byly odborné kvality MUDr. Šafáře oceněny ministrem zdravotnictví jeho jmenováním členem lékařského týmu prezidenta republiky.

V roce 1991 MUDr. Šafář vyhověl žádosti kuvajtského ministerstva zdravotnictví a vrátil se do funkce konzultanta maxillofaciální chirurgie v nemocnici Al Amiri, kde pracoval do konce listopadu 2001. Od počátku svého působení v Kuvajtu si získal obdiv a autoritu u kolegů různých specializací i různých národností. Jeho energie a pracovní nasazení byly příslovečné a ani léta expozice tolik odlišnému pracovnímu a myšlenkovému prostředí je nedokázaly otupit. Nejen že byl chirurgem se „zlatýma rukama“ a vybaveným neuvěřitelně dokonalou znalostí anatomie, byl také chirurgem, který není žárlivý na své znalosti a zkušenosti a je kdykoliv ochoten se o ně s mladšími kolegy podělit. Ve vztahu k pacientům osvědčoval obětavost, která šla daleko za rámec kodifikovaných pracovních povinností a jazykových a kulturních bariér. MUDr. Šafář byl po léta doyenem české lékařské komunity v Kuvajtu. Všemožně pomáhal nově příchozím kolegům adaptovat se na nezvyklé podmínky a úspěšně proplout úskalími byrokracie a odlišné profesionální kultury.

Ani v osmdesátém roce svého života MUDr. Šafář nezanechal aktivní chirurgické činnosti a zúročuje příležitostně své jedinečné zkušenosti při operování pacientů se závažnými maxillofaciálními poraněními na Stomatologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V kruhu svých přátel je MUDr. Šafář oceňován jako tolerantní naslouchající společník, velkorysý hostitel, vyhledávaný spolehlivý cestovní partner, obětavý pomocník v případech krizí. Kromě toho je o něm známo, že je milujícím manželem, otcem a zejména oddaným a pyšným dědečkem tří vnuků.

Přejeme mu do dalších let pevné zdraví a neutuchající elán, jaký osvědčoval dodnes.

MUDr. Petr Schütz

vedoucí lékař oddělení maxillofaciální chirurgie

Nemocnice Al-Adan, Kuvajt


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2011 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se