K osmdesátinám MUDr. Slávka Šafáře, CSc.


Autoři: Petr Schütz
Působiště autorů: Oddělení maxillofaciální chirurgie, Nemocnice Al-Adan, Kuvajt
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 111, 2011, 5, s. 105-106

MUDr. Slávek Šafář, CSc., se narodil 23. srpna 1931 v Praze. Po maturitě byl přijat na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1957. Vzápětí pokračoval ve studiu stomatologické větve téže fakulty. Po ukončení vysokoškolského studia působil krátce v nemocnici v Jičíně a na stomatologické klinice v Hradci Králové, poté nastoupil jako sekundář na II. stomatologickou kliniku FVL UK v Praze. V roce 1960, po úspěšném složení atestace 1. stupně v oboru stomatologie, byl vybrán pro práci na lůžkovém oddělení kliniky. Zde pod vedením profesora Borovanského získal první zkušenosti v oboru maxillofaciální chirurgie a účastnil se rovněž klinické výzkumné práce. V roce 1965 se stal odborným asistentem.


V létech 1969–1970 pracoval na klinice profesora Obwegesera v Curychu, která v té době byla nejvýznamnějším centrem evropské maxillofaciální chirurgie. Zakrátko si získal svou pracovitostí, svědomitostí a odborným rozhledem takovou důvěru, že mu profesor Obwegeser svěřoval ošetřování svých soukromých pacientů. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti zde získané mu umožnily s vynikajícím prospěchem absolvovat nástavbovou atestaci v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v roce 1972.

V roce 1975 MUDr. Šafář absolvoval studijní pobyt na univerzitních klinikách v Hamburku, Düsseldorfu a Mainzu. Téhož roku byl pozván jako školitel preprotetické a ortognátní chirurgie do švédského Bodenu. Byl prvním chirurgem, který ve Švédsku provedl operaci mandibulární prognatie metodou sagitální osteotomie.

Vedle klinické, výzkumné a výukové činnosti po léta spolupracoval s n.p. Chirana na vývoji nástrojů pro maxillofaciální chirurgii. Počátkem osmdesátých let založil spolu s docentem Otradovcem z II. oční kliniky FVL UK pracovní skupinu pro orbitální chirurgii. Podílel se také na tvorbě moderních výukových pomůcek: film o preprotetické úpravě atrofické dolní čelisti, jehož byl spoluautorem, získal druhou cenu na festivalu odborných filmů v Karlových Varech v roce 1981. V roce 1983 dr. Šafář obhájil kandidátskou disertaci nazvanou „Předprotetická chirurgická úprava atrofické dolní čelisti“.

Významným mezníkem v jeho životě se stal rok 1987, kdy byl na doporučení prof. Kufnera pozván k pracovnímu pobytu do Kuvajtu. Tento pobyt byl přerušen iráckou invazí do Kuvajtu v roce 1990. Po vynuceném návratu do vlasti byly odborné kvality MUDr. Šafáře oceněny ministrem zdravotnictví jeho jmenováním členem lékařského týmu prezidenta republiky.

V roce 1991 MUDr. Šafář vyhověl žádosti kuvajtského ministerstva zdravotnictví a vrátil se do funkce konzultanta maxillofaciální chirurgie v nemocnici Al Amiri, kde pracoval do konce listopadu 2001. Od počátku svého působení v Kuvajtu si získal obdiv a autoritu u kolegů různých specializací i různých národností. Jeho energie a pracovní nasazení byly příslovečné a ani léta expozice tolik odlišnému pracovnímu a myšlenkovému prostředí je nedokázaly otupit. Nejen že byl chirurgem se „zlatýma rukama“ a vybaveným neuvěřitelně dokonalou znalostí anatomie, byl také chirurgem, který není žárlivý na své znalosti a zkušenosti a je kdykoliv ochoten se o ně s mladšími kolegy podělit. Ve vztahu k pacientům osvědčoval obětavost, která šla daleko za rámec kodifikovaných pracovních povinností a jazykových a kulturních bariér. MUDr. Šafář byl po léta doyenem české lékařské komunity v Kuvajtu. Všemožně pomáhal nově příchozím kolegům adaptovat se na nezvyklé podmínky a úspěšně proplout úskalími byrokracie a odlišné profesionální kultury.

Ani v osmdesátém roce svého života MUDr. Šafář nezanechal aktivní chirurgické činnosti a zúročuje příležitostně své jedinečné zkušenosti při operování pacientů se závažnými maxillofaciálními poraněními na Stomatologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V kruhu svých přátel je MUDr. Šafář oceňován jako tolerantní naslouchající společník, velkorysý hostitel, vyhledávaný spolehlivý cestovní partner, obětavý pomocník v případech krizí. Kromě toho je o něm známo, že je milujícím manželem, otcem a zejména oddaným a pyšným dědečkem tří vnuků.

Přejeme mu do dalších let pevné zdraví a neutuchající elán, jaký osvědčoval dodnes.

MUDr. Petr Schütz

vedoucí lékař oddělení maxillofaciální chirurgie

Nemocnice Al-Adan, Kuvajt


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se