Prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc., zemřel


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 111, 2011, 1, s. 3-4

V úterý 25. ledna 2011 v ranních hodinách zemřel po delší nemoci způsobené předchozím úrazem prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc., profesor Univerzity Karlovy a dlouholetý přednosta I. stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Zesnulý byl nepochybně výjimečnou osobností české, československé i světové stomatologie a maxilofaciální chirurgie a česká medicína jeho odchodem z pozemského života ztratila výraznou osobnost mezinárodního dosahu.

jp_34254_f_1
jp_34254_f_1

Profesor Toman se narodil 31. 3. 1918 v Kralovicích u Plzně. Maturoval na státním reálném gymnáziu v Praze, studium dokončil v roce 1937, téhož roku nastoupil na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ve vysokoškolském studiu pokračoval až do uzavření vysokých škol v roce 1939. V době německé okupace pracoval nejprve jako pomocný dělník v Řeporyjích u Prahy, další roky jako pomocný dělník ve strakonické zbrojovce; v této době praktikoval na chirurgickém oddělení nemocnice ve Strakonicích. Po obnovení přednášek na českých vysokých školách pokračoval ve studiu na lékařské fakultě UK a dokončil je promocí v září roku 1946.

Po promoci nastoupil na místo sekundárního lékaře na chirurgickém oddělení nemocnice ve Frýdlantu v Čechách, od září roku 1947 pracoval na I. stomatologické klinice pod vedením prof. Kostečky, který jej pověřil vedením lůžkového oddělení kliniky. V roce 1954 se habilitoval jako docent stomatologie, v roce 1958 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Inlayová ostektomie dolní čelisti, v roce 1964 byl jmenován profesorem stomatologie a v témže roce obhajuje doktorskou disertační práci na téma Bloková resekce obličeje v terapii rakoviny horní čelisti.

V letech 1964 – 1985 zastával prof. Toman funkci přednosty I. stomatologické kliniky, byl vedoucím katedry stomatochirurgie, vedoucím redaktorem časopisu Československá stomatologie a členem vědecké rady FVL UK v Praze.

V hodnocení jeho vědecko-pedagogické činnosti se uvádí 132 odborných sdělení v domácím písemnictví, 37 prací publikoval v zahraničních časopisech, aktivními vystoupeními se zúčastnil na 65 zahraničních kongresech ve 34 zemích. Je hlavním autorem nebo spoluautorem 14 monografií a 5 skript – monografie Nádory úst a obličeje byla odměněna Cenou čs. literárního fondu v roce 1982. Z další odborné činnosti je významné působení prof. Tomana ve funkci předsedy komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací a místopředsedy komise pro doktorské disertace ve stomatologii. Řadu let působil jako člen výboru Československé stomatologické společnosti JEP, byl viceprezidentem světové (IAMFS) a evropské (EAOMFS) společnosti maxilofaciální chirurgie, byl členem redakčních rad časopisů Acta stomatologica internationalia a Acta chirurgiae maxillo-facialis. V letech 1961–1986 zastával funkci šéfredaktora časopisu Československá stomatologie. Z řady ocenění, kterých se mu dostalo za jeho odborné a společenské působení v medicíně, se uvádí čestné členství Československé stomatologické společnosti a Československé společnosti J. E. Purkyně, v letech 1958, 1960, 1962, 1976, 1983 a 1985 byl laureátem Čs. lék. spol. JEP, vyznamenán byl Zlatou medailí Slovenské lékařské společnosti a Stříbrnou medailí Univerzity Karlovy. Byl čestným členem Francouzské a Belgické stomatologické společnosti, Chilské protetické společnosti, Jugoslávské společnosti pro plastickou chirurgii, laureátem Turecké stomatologické a laureátem Francouzské lékařské akademie, nositelem medaile Halit Safi Krsemihal (Turecko) a Magitot (Francie).

Prof. Toman byl dokonalým odborníkem, měl nadání řešit, vždy s obdivuhodným profesionálním klidem a s úžasnou schopností předvídavosti ty nejsložitější odborné těžkosti a komplikace, které odborná problematika maxilofaciální chirurgie přinášela.

Byl respektován svými současníky, obdivován svými žáky i studenty pro svůj chirurgický um, milován byl pacienty pro vlídnost a laskavost s jakou dovedl chápat a řešit jejich zdravotní i osobní problémy. Uměl žít, moudře vybíral z toho, co nám život nabízí a dává, uměl se radovat, prožíval intenzivně i drobná životní štěstí, uměl rozdávat a šířit radost ze života kolem sebe a těmito svými vlastnostmi nás, své spolupracovníky, štědře obdarovával.

Charakteristickým rysem odborné osobnosti pana profesora Tomana bylo důsledné spojování odborné, pedagogické a vědecké práce s naplňováním etických principů v medicíně. Byl vždy propagátorem těsného spojení oboru stomatologie se všeobecnou medicínou v pregraduální i postgraduální výchově. Velmi mu záleželo na odborné úrovni oboru a stal se nepochybně dalším symbolem kontinuálnosti české stomatochirurgické školy, kterou založil a ve světě proslavil jeho učitel pan profesor František Kostečka. Až do svého úmrtí byl stále aktivním členem akademické obce 1. LF UK, věnoval se katalogizaci stomatologického muzea.

Profesor Toman zemřel tiše a klidně na své klinice, obklopen péčí a láskou svých přátel, žáků a spolupracovníků. Loučíme se s ním s přesvědčením, že v díle, které ve svém životě vykonal, bude nadále žít s námi. 

Requiescat in pace

Jiří Mazánek        

---

S prof. MUDr. Jaroslavem Tomanem, DrSc. – nestorem české stomatologie – odchází jedinečná renesanční osobnost, která výrazně pomohla našemu oboru stát se rovnocennou medicínskou disciplínou.

S vděčností vzpomínáme, kolik práce věnoval prof. Toman též časopisu Česká stomatologie, když byl po dobu 25 let jejím vedoucím redaktorem. 

Čest jeho památce 

Redakční rada časopisu Česká stomatologie


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se