Recenze knih


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 110, 2010, 5, s. 74-75
Kategorie: Recenze knih

Zadák Z.: Výživa v intenzivní péči

Druhé rozšířené a aktualizované vydání, vázáno, 544 stran + 8 stran barevné přílohy. Cena neuvedena.

Grada Publishing, a.s., 2008, ISBN 978-80-247-2844-5.

Monografie, která je dílem odborníka na slovo vzatého, prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc., se věnuje se jedné z nejdůležitějších součástí péče nejen o kriticky nemocné – jejich výživě.

Obsah knihy je rozčleněn do 2 základních oddílů, části obecné a speciální, s celkem 36 kapitolami.

V první části se čtenář seznámí se základními patofyziologickými mechanismy a technikou umělé výživy v intenzivní péči. Detailně je zde rozebrán metabolismus energetických substrátů, vody a elektrolytů, mikronutrientů a stopových prvků. Samostatná kapitola je věnována charakteristice a použití jednotlivých vitaminů v umělé výživě. Velice důležitá je rovněž kapitola o malnutrici, jež je velmi častou situací u všech hospitalizovaných pacientů, s níž se setkávají lékaři všech specializací na celém světě. Autor uvádí výskyt malnutrice u 19 – 80 % hospitalizovaných pacientů. Další kapitoly jsou věnovány enterální a parenterální výživě, jejím indikacím a kontraindikacím, přístupovým cestám, které je možno použít, a farmakologickým a farmaceutickým aspektům této výživy. Pro zubního lékaře se jeví nejpřínosnější subkapitoly věnované perkutánní endoskopické gastrostomii (PEG), kde najdeme informace o technice provádění, ošetřování stomie a možných komplikacích tohoto typu enterální výživy. Zubní lékař se může s těmito pacienty setkat například před plánovaným resekčním výkonem v oblasti hlavy a krku pro nádorové onemocnění.

Ve speciální části knihy se autor věnuje provádění umělé výživy u vybraných onemocnění a stavů v intenzivní péči. Je zde zmíněna výživa u pacientů s renální insuficiencí, při respiračním a srdečním selhání, akutní pankreatitidě, popáleninách a dalších traumatech, u neurologických onemocnění, u pacientů v kritickém stavu při multiorgánovém selhání a dalších stavech vyžadujících umělou výživu. V posledních kapitolách je zmíněna struktura a funkce nutričního týmu, hodnocení kvality péče o nemocné a neméně důležité ekonomické aspekty umělé výživy. Na konci knihy se autor věnuje etickým a právním principům při rozhodování o nezahájení či ukončení umělé výživy.

V přílohách čtenář najde seznam doporučených postupů (guidelines) pro parenterální a enterální výživu, přehled firemních názvů výrobků pro parenterální a enterální výživu, seznam doporučené odborné literatury, užitečný seznam zkratek a rejstřík. Zvlášť je uvedena tabulková příloha a stručné informace o autorovi. Monografie je doplněna řadou fotografií a velmi pěknými ilustracemi z nichž část byla dodána autorem, část nakreslila J. Nejtková. Členění textu je velmi přehledné.

Kniha se zubního lékařství dotýká sice jen okrajově, avšak znalost metabolismu je důležitá pro všechny medicínské obory. Kniha je napsána velmi srozumitelně, proto jistě zaujme široké spektrum čtenářů i z řad zubních lékařů, zejména maxilofaciálních chirurgů. 

MUDr. et MUDr. Jan Duška

Stomatologická klinika LF UK

a FN, Hradec Králové


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se