K životnímu jubileu doc. MUDr. Pavla Hanka, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 108, 2008, 1, s. 3

Dne 31. března 2008 oslaví doc.  MUDr.  Pavel Hanek, CSc., v plném zdraví, životním a pracovním elánu, sedmé desetiletí svého života, naplněného neúnavnou každodenní prací v oboru maxilofaciální chirurgie.

jp_1294_f_1
jp_1294_f_1

Doc. Hanek se narodil v Praze a v době dospívání utvářel jeho nadšení pro sport slavný vyšehradský Sokol v historickém vyšehradském Podskalí. Zde kráčel ve šlépějích vynikajících sokolských cvičitelů a vedoucích v duchu ryzích ideálů Tyršova českého vlastenectví.

Dovolte mi, abych při této slavnostní příležitosti vzpomenul na jména, která byla naší generaci tehdy vzorem. V předválečných a krátce poválečných letech byly osobnosti jako p. Nehasil a p.Vorel pojmem cti, nejen ve vyšehradském, ale i celém pražském Sokole. Doc. Hanek prožil středoškolská studia na známém pražském Akademickém gymnáziu, kde maturoval v roce 1956. Vysokoškolské vzdělání získal na fakultě Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v  Praze. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na I. stomatologickou kliniku UK v Praze na oddělení obličejové a čelistní chirurgie, které vedl vynikající odborník a učitel prof. MUDr.  Jaroslav Toman, DrSc. Ten podnítil a trvale upevnil zájem doc. Hanka o obor, kterému již zůstal věrný celý svůj odborný život a vedl jej dále ke studiu i poznání styčných disciplín.

Pracoval na mezinárodně uznávaném oddělení plastické chirurgie akademika Buriana v Praze a odborné znalosti si rozšířil také pobytem na oddělení čelistní a obličejové chirurgie ÜVN v Praze. Významným mezníkem byl i zahraniční pobyt na oddělení maxilofaciální chirurgie známé Semmelweisovy univerzity v Berlíně. Úspěšná obhajoba kandidátské dizertace, píle a tvůrčí nadání vedly záhy k získání vědecko-pedagogické hodnosti docenta pro obor stomatologie.

Vědeckovýzkumná a publikační činnost doc.  Hanka je rozsáhlá a významná. Více než 60 odborných sdělení v naší, anglosaské a francouzské literatuře svědčí o vědecké invenci. K tomu přistupuje i řada úspěšně obhájených výzkumných a grantových projektů.

Výborné pedagogické schopnosti a zanícení pro výuku vedly akademický senát l. LF UK v roce 1993 ke zvolení doc. Hanka proděkanem pro obor stomatologie. V koncepci studia stomatologie vždy důsledně uplatňoval požadavek všeobecně lékařského rozhledu, který v té době díky jeho snaze nacházel podporu většiny studentů.

Doc. Hanek věnoval hodně energie náročnému vedení lůžkového oddělení maxilofacilání chirurgie II. stomatologické kliniky od roku 1989 do doby sloučení obou klinik. Akademická a společenská činnost doc. Hanka je rozsáhlá a dovolím si z nemalého počtu aktivit uvést ty, které dokreslují jeho úsilí a zájem věnovaný první lékařské fakultě.

Od roku 1989 byl členem Vědecké rady UK  l. LF a členem Kolegia děkana. Dále připomínám členství ve výboru České lékařské společnosti, Vědecké rady MZ ČR, dále v čestné radě České stomatologické komory. V řadě dalších odvětví úspěšně uplatňoval své rozsáhlé zkušenosti a rozhled. Doc. Hanek byl za svoji záslužnou činnost odměněn řadou významných ocenění, uznání a medailí. V roce 1998 mu byla udělena Velká pamětní medaile l. LF UK, medaile rektora UK k 650. výročí UK, medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně, pamětní medaile l. LF UK.

Doc. Hanek je uznávaným odborníkem a osobností. Jsem přesvědčen, že mluvím nejen za sebe, ale i za všechny stomatology, přátele a studenty, když poděkuji doc. Hankovi při příležitosti jeho životního jubilea za jeho dosavadní neúnavnou odbornou činnost i za vše, čím přispěl k rozvoji stomatologie. Oceňujeme jeho mimořádné umění, zručnost a cit pro stomatologickou chirurgii, traumatologii a onkologii. Přejeme mu, aby ještě dlouho v plném zdraví a bezpečném zázemí jeho široké lékařské rodiny pracoval nejen na operačním sále, ale těšil se i ze svých četných zálib. Neodmyslitelně k nim patří myslivecké vzrušení, vyznání přírodě i lovcův klid.

Milý Pavle, přeji Ti, aby jako doposud i nadále Tě provázela lovecká přízeň krásné bohyně lovu, Diany.

Jaroslav Racek


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se