Znalosti učitelů základních škol o problematice první pomoci při luxacích zubů


The Knowledge of the First Aid Problems in Tooth Luxation in Primary School Teachers

The aim of the study was to evaluate the knowledge of teachers at Primary Schools in Pilsen about the problem of providing first aid care in most serious injuries of permanent teeth – luxation (avulsion) of the tooth from the alveolus. We elaborated a questionnaire for this investigation consisting of 9 questions and a letter of information about aims of the study. In their answers the teachers could make choice from two of 7 possibilities and mark even more answers. We selected 9 primary schools in Pilsen at random and delivered 300 questionnaires there. Two hundred and twenty three filled-out questionnaires returned (74.3%). Seventy percent of the interviewed teachers reported that they had never been informed about the problems of providing the first aid in tooth injuries. Twenty percent of teachers encountered the situation of a knock-out permanent tooth in practice and sport activities proved to be the most frequent cause there. Most teachers (82.5%) considered the correct procedure in the case of tooth luxation to transport the child immediately to a dentist and to inform the parents. The worst shortcomings (93.6% erroneous answers) were noticed in the knowledge of a correct care of the luxated tooth and a correct transport medium.

The level of knowledge of primary school teachers about the problems of first aid in luxation of permanent teeth proved to be insufficient. The authors considered very useful to get relevant information to the teachers in a brief and comprehensible way.

Key words:
tooth luxation – knowledge – teachers – first aid


Autoři: V. Tzigkounakis;  K. Zikmundová;  V. Merglová
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň přednosta doc. MUDr. A. Zicha, CSc. ;  Ústav sociálního lékařství LF UK, Plzeň vedoucí doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 3, s. 88-92

Souhrn

Cílem studie bylo zhodnotit úroveň znalostí učitelů ZŠ v Plzni o problematice poskytování první pomoci při nejzávažnějším úrazu stálých zubů – vyražení zubu z lůžka (luxaci, avulzi). Pro tyto účely jsme vyhotovili dotazník obsahující 9 otázek a dopis informující o záměrech studie. Při odpovědích mohli učitelé vybírat ze 2 až 7 možností a označit i více odpovědí. Náhodně jsme vybrali 9 základních škol v Plzni, na které jsme doručili 300 dotazníků. Vyplněných dotazníků se nám vrátilo 223 (74,3 %). 70 % dotázaných učitelů uvedlo, že nikdy nebyli informováni o problematice poskytování první pomoci při úrazech zubů. V praxi se s vyražením stálého zubu setkalo 20 % učitelů, kteří uvedli jako nejčastější příčinu úrazu sportovní aktivity dětí. Za správný postup v případě luxace stálého zubu považuje většina učitelů (82,5 % ) okamžitý odvoz dítěte k zubnímu lékaři a informování rodičů. Největší nedostatky ( 93,6 % chybných odpovědí) jsme zaznamenali ve znalostech o správném zacházení s luxovaným zubem a vhodném transportním médiu.

Úroveň znalostí učitelů základních škol o problematice poskytnutí první pomoci při vyražení stálého zubu není podle našich zjištění dostatečná. Považovali bychom za velice vhodné učitele s touto problematikou stručným a srozumitelným způsobem seznámit.

Klíčová slova:
luxace zubu – znalosti – učitel – první pomoc


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×