Naše zkušenosti s artroskopií temporomandibulárního kloubu


Our Experience with Arthroscopy of Temporomandibular Joint

Arthroscopy of temporomandibular joint may be considered as a surgical, minimally invasive diagnostic-therapeutic method, which successfully bridges the gap between the conservative therapy of TMP and a surgical intervention on the open joint. It enables a direct visual evaluation of intraarticular structures of upper articular fissure, position of the disk, and its movements in the liquid medium with possibility of therapeutic intervention. It may be considered as a method of choice in cases, where despite a correct establishment of secondary diagnosis and intensive conservative therapy, there is a further progression of pathological changes and continuing and deteriorating subjective complaints of the patient.

The authors describe their own experience with this method. The results of arthroscopic examination in a selected group of patients are described as well as a statistical evaluation of the results of therapy according to the recommendation of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS). The general successfulness of temporomandibular joint arthroscopy in the selected group of patients was 89.4%. The results of the study are comparable with those of workplaces abroad.

Key words:
temporomandibular joint – temporomandibular disorders – discopathy – temporomandibular joint arthroscopy


Autoři: Š. Nátek;  Z. Jirousek
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN, odd. maxilofaciální chirurgie ;  Hradec Králové přednostka doc. MUDr. V. Hubková, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 2, s. 49-55

Souhrn

Artroskopii temporomandibulárního kloubu lze považovat za chirurgickou, minimálně invazivní diagnostickoterapeutickou metodu, která úspěšně překlenuje mezeru mezi konzervativní terapií TMP a chirurgickou intervencí na otevřeném kloubu. Umožňuje přímé vizuální zhodnocení intraartikulárních struktur horní kloubní štěrbiny, polohy disku a jeho pohybu v tekutém médiu s možností přímého terapeutického zásahu. Pokládáme ji za metodu volby v případech, kde přes korektní stanovení sekundární diagnózy a intenzivní konzervativní terapii dochází k další progresi patologických změn a k pokračování zhoršení subjektivních potíží pacienta.

Autoři ve své práci popisují vlastní zkušenosti s touto metodou. Uvádějí výsledky artroskopického vyšetření na výběrovém souboru pacientů a statistické hodnocení výsledků terapie podle doporučení Americké společnosti orálních a maxilofaciálních chirurgů (AAOMS). Celková úspěšnost artroskopie temporomandibulárního kloubu ve výběrovém souboru pacientů byla 89,4%. Výsledky práce jsou srovnatelné s výsledky zahraničních pracovišť.

Klíčová slova:
temporomandibulární kloub – temporomandibulární poruchy – diskopatie – artroskopie temporomandibulárního kloubu


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se