Přesnost elektronického stanovení pracovní délky apexlokátorem Ray-Pex 4


The Accuracy of Electronic Working Length Determination by Apex Locator Ray-Pex 4

Precise working length determination is one of the prerequisites for successful endodontic treatment. At present there is an improved way of verifying working length. The fourth generation of electronic apexlocators has already been developed to specify this so important action of endodontic treatment. In our study we tried to verify accuracy of working length determination with the Ray-Pex 4, the fourth generation group device. Evaluation of the quality of the electronic measurement approach was based on the distance from file tip to anatomical apical foramen. Measurement was accomplished on a digital image of sectioned apical region with instrument inserted in root canal. One milimeter distance maximum from file tip to anatomical apical foramen was considered as a correct measurement. Results were satisfactory in 95 % (37 of 39 root canals). Statistical comparison of single- and multi-canal root group didn’t show any difference. On the basis of results of this study and our experiences acquired during time of this experiment we finally recommend a rational way of using apex locator Ray-Pex 4.

Key words:
endodontic – apex locator – Ray-Pex 4 – root length determination


Autoři: P. Závodský;  P. Bednář;  D. Černý;  S. Ságlová
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN oddělení záchovné stomatologie a endodoncie, Hradec Králové přednostka doc. MUDr. V. Hubková, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 4, s. 68-72
Kategorie: Články

Souhrn

Úspěšnost endodontického ošetření je zcela závislá na správném určení pracovní délky kořenového nástroje. Současná doba nám dává vylepšené možnosti jak správnost zvolené pracovní délky ověřit. Byla vyvinuta již čtvrtá generace apexlokátorů, aby zpřesnila tento velmi důležitý krok endodontického ošetření. V této práci jsme se pokusili ověřit přesnost elektronického stanovení pracovní délky apexlokátorem Ray-Pex 4, který je jedním z přístrojů této kategorie. Správnost apexlokátorem určené pracovní délky jsme hodnotili na základě vzdálenosti mezi hrotem měřícího nástroje a foramen anatomicum. Měření bylo provedeno na detailních digitálních fotografiích podélného řezu apikální části kořene se zavedeným a fixovaným měřícím kořenovým nástrojem. V 95 % případů (37 z 39 kořenových kanálků) se konec nástroje vyskytoval v intervalu 0–1 mm od foramen anatomicum. Jelikož statistické porovnání skupin jednokanálkových a vícekanálkových kořenů neprokázalo jejich rozdílnost, lze předpokládat, že přítomnost dalšího kanálku v kořeni významně neovlivňuje použití přístroje Ray-Pex 4 ve vícekanálkových kořenech. Na základě výsledků této práce a praktických zkušeností získaných v průběhu experimentu v závěru doporučujeme racionální způsob použití apexlokátoru Ray-Pex 4.

Klíčová slova:
endodoncie – apexlokátor – Ray-Pex 4 – stanovení pracovní délky


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se