Hypodoncie horních postranních řezáků – pozdní ortodonticko-protetická léčba


Hypodontia of Upper Lateral Incisors – Late Orthodontic-Prosthetic Therapy

The authors present the procedure and result of the late orthodontic-prosthetic therapy of skeletodental anomaly of the Angle II/1 class with hypodontia of upper lateral incisors. The defect caused disorders in the esthetic features of the face, especially due to variant configuration of the upper frontal part of the teeth. The orthodontic adjustment employed the method of “straight wire” combined with features of other techniques. Retention of the result was secured by prosthetic reconstruction – fixed substitutions from metal-ceramics and a solid retained with a multi-fiber wire in the frontal part of the teeth. This combined orthodontic-prosthetic therapy in a multidisciplinary way resulted in the adjustment of dentoalveolar component, esthetic and functional rehabilitation in the upper tooth arch.

Key words:
hypodontia – polygenic heredity – esthetic reconstruction


Autoři: J. Racek;  T. Dostálová
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 4, s. 105-108

Souhrn

Ve sdělení autoři uvádějí postup a výsledek pozdní ortodonticko-protetické léčby skeletodentální anomálie tř. Angle II/1 s hypodoncií horních postranních řezáků. Vada byla příčinou poruchy estetiky obličeje zejména důsledkem odchylné konfigurace horního frontálního úseku chrupu. K ortodontické úpravě byla použita metoda „straight wire“ kombinovaná prvky jiných technik. Retence výsledku byla zajištěna protetickou rekonstrukcí – fixními náhradami z kovokeramiky a pevným retainerem z vícepramenného drátu ve frontálním úseku chrupu. Výsledkem kombinované ortodonticko-protetické léčby a interdisciplinární spolupráce byla úprava dentoalveolární komponenty, estetická a funkční rehabilitace v horním zubním oblouku.

Klíčová slova:
hypodoncie – polygenní dědičnost – estetická rekonstrukce


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se