Měření pevnosti vazby ve střihu dentálních adheziv různých generací


Measurement of the Shear Bond Stability of Different Generation Dental Adhesives

The study was aimed at comparison of adhesion of 4th to 6th generation of dentin adhesives by measuring the shear bond strength according to method ISO/TR 11405:1994(E). The study compared the adhesion systems Prompt L-Pop (6th generation), Excite and Prime & Bond NT belonging to the 5th generation, All Bond 2 from the 4th generation of adhesive and Evicrol Dual Bond, which belongs to 2nd generation of adhesives served as a control material. The etching of dentin was performed by the recommended conditioner based of phosphoric acid with the exception of Prompt L-Pop, in the case of Excite the etching was also performed by „no name“ etching gel of similar composition for the sake of comparison. The adhesives were combined with two types of filling materials, the micro-hybrid composite Charisma and the Dyract AP compomer. In the Dyract AP compomer the authors also tested a procedure without dentin etching. In each adhesive the shear strength was tested in the group of 8–14 intact grinding molar with the use of measuring preparation Bencor Multi-T. It has become obvious that Prompt L-Pop provides an easier and faster application, while the bonding stability (9.2–9.6) MPa to both tested filling materials was close to adhesions (7.3–8.8) MPa observed in previous 4th and 5th generations, respectively. On the hand the adhesion system Excite of the 5th generation displayed, in using the original conditioner, approximately two-fold higher MPa values (17.3–19.0). The conditioning of dentin by a no-name gel resulted in adhesions at the level of other types, though. A high level of adhesion of 15.4 MPa was found in a combination of Dyract AP – P&B. In view of lower number of samples the results should be verified in further investigation. As expected, the lowest values were reached with the Evicrol Dual Bond system, where the adhesion values (2.9–3.2) MPa do not warrant sufficient bond strength of the filling material and tooth tissues.

Key words:
dentin adhesives – shear bond stability – composite – compomer


Autoři: R. Vrbová 1;  L. Himmlová 1;  D. Houšová 1;  E. Tauferová 2;  T. Bartoň 2
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. 1;  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 1, s. 9-14

Souhrn

Cílem studie bylo porovnat adhezi IV.–VI. generace dentinových adheziv měřením pevnosti vazby ve střihu podle metodiky ISO/TR 11405:1994 (E). Ke studiu byly vybrány adhezivní systémy Prompt L-Pop (VI. generace), Excite a Prime & Bond NT řadící se do V. generace, All Bond 2 ze IV. generace adheziv a jako kontrolní materiál Evicrol Dual Bond patřící ke II. generaci adheziv. S výjimkou Promp L-Pop bylo leptání dentinu prováděno doporučeným kondicionerem na bázi kyseliny fosforečné, v případu Excitu bylo pro srovnání provedeno i leptání „no name“ leptacím gelem podobného složení. Adheziva byla kombinována se dvěma typy výplňových materiálů, mikrohybridním kompozitem Charisma a kompomerem Dyract AP. U kompomeru Dyract AP byl testován i postup bez leptání dentinu. Každé adhezivum bylo testováno ve střihu na souboru 8–14 intaktních třetích molárů s použitím měřicího přípravku Bencor Multi-T. Bylo zjištěno, že Prompt L-Pop nabízí snadnější a rychlejší aplikaci, přičemž pevnost jeho vazby (9,2–9,6) MPa k oběma testovaným výplňovým materiálům je blízká adhezím (7,3–8,8) MPa naměřených u předchozích IV. a V. generací. Naproti tomu adhezivní systém V. generace Excite vykazoval při použití originálního kondicioneru přibližně dvojnásobné hodnoty (17,3–19,0) MPa. Kondicionace dentinu neoriginálním leptacím gelem však vedla k adhezím na úrovni ostatních typů. Vysoká hodnota adheze 15,4 MPa byla nalezena i u kombinace Dyract AP – P&B. S ohledem na menší počet vzorků je třeba tento výsledek ověřit v další práci. Nejnižších hodnot dosahoval podle očekávání systém Evicrol Dual Bond, kdy hodnoty adheze mezi (2,9–3,2) MPa nedávají záruku dostatečné pevnosti vazby výplňového materiálu a zubních tkání.

Klíčová slova:
dentinová adheziva – pevnost vazby ve střihu – kompozit – kompomer


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se