Bondovaná amalgámová výplň – Část II. Klinické hodnocení po 7, 8 a 9 letech


Bonded Amalgam Filling – Part II: Clinical Evaluation after 7, 8 and 9 Years

Clinical evaluation of quality of marginal occlusion of bonded amalgam filling and its comparison with a classical amalgam filling after seven, eight and nine years since it was made follows up the previous laboratory and clinical observation of bonded and classical amalgam fillings, respectively. The results of evaluation after two, four, five and six years since these fillings were made have already been published.

At the beginning of the study (in 1994), a total of 137 fillings were made, 75 of them bonded and 62 control amalgam fillings of 1st and 2nd class according to Black in lateral segment of dentition in 21 patients. Clinical evaluation of the filling quality was performed in annual intervals according to modified USPHS criteria.

The most important clinical advantages of bonded amalgam filling include its firmer fixation in the cavity, which excludes the need of retention preparation and protects the healthy tooth tissue. Another advantage is an increased resistance of the tooth treated in this way against fracture, decreased postoperative sensitivity, more efficient prevention of the origin of microfissure by means of resin adhesives and subsequent decrease of the risk of secondary caries. The bonded amalgam filling can be particularly well used in reconstruction of more extensive caries defects in teeth of lateral segment of dentition. This kind of technique makes it possible to eliminate, in some cases, the use of retention pins and to avoid risk their application brings about.

The results of this longitudinal study have shown that for the whole period of nine years of clinical observation none of the criteria under observation have shown significant differences between adhesive and control fillings. In order to confirm a higher success of this adhesion method another long-term clinical and laboratory observation would be useful aimed at demonstration of a higher resistance of the bonded amalgam filling in comparison with classical amalgam filling.

Key words:
amalgam – bonded amalgam filling – quality of marginal filling occlusion


Autoři: E. Ložeková 1;  Z. Mach 2
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. 1;  S. O. S., soukromá stomatologická ordinace, Praha 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 1, s. 15-19

Souhrn

Klinické hodnocení kvality okrajového uzávěru bondované amalgámové výplně a její porovnání s klasickou amalgámovou výplní po sedmi, osmi a devíti letech od zhotovení navazuje na předchozí laboratorní a klinické sledování bondovaných a klasických amalgámových výplní. Výsledky hodnocení po dvou, čtyřech, pěti a šesti letech od zhotovení těchto výplní byly již publikovány.

Na začátku studie (r. 1994) bylo zhotoveno celkem 137 výplní, 75 bondovaných a 62 kontrolních klasických amalgámových výplní I. a II. třídy podle Blacka v postranním úseku chrupu u 21 pacientů. Klinické hodnocení kvality výplní bylo prováděno v ročních intervalech podle modifikovaných USPHS kritérií.

Mezi největší klinické výhody bondované amalgámové výplně patří její pevnější ukotvení v kavitě, čímž se vylučuje potřeba retenční preparace a šetří se tak zdravá zubní tkáň. Další výhodou je zvýšená odolnost takto ošetřeného zubu vůči fraktuře, snížení popreparační citlivosti, účinnější zamezení vzniku mikroštěrbiny pomocí pryskyřičných adheziv a následné snížení rizika sekundárního kazu. Bondovanou amalgámovou výplň je vhodné použít především pro rekonstrukci rozsáhlejších kazivých defektů u zubů v postranním úseku chrupu. Tato technika umožňuje v některých případech eliminovat použití retenčních čepů a vyhnout se tak rizikům, která přináší jejich použití.

Výsledky této longitudinální studie ukázaly, že po celou dobu devíti let klinického sledování se u žádného ze sledovaných kritérií nezjistily signifikantní rozdíly mezi adhezivními a kontrolními výplněmi.

Pro potvrzení větší úspěšnosti této adhezivní metody by bylo vhodné další dlouhodobé klinické i laboratorní sledování, které by prokázalo větší odolnost bondované amalgámové výplně při srovnání s klasickou amalgámovou výplní.

Klíčová slova:
amalgám – bondovaná amalgámová výplň – kvalita okrajového uzávěru výplně


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se