Naše zkušenosti s MR vyšetřenímtemporomandibulárního kloubu


Our Experience withMRImaging of Temporomandibular Joint

The aim of this study was to summarize results of the investigation of temporomandibularjoint (TMJ) by magnetic resonance (MR) in various types of its disorders. MRimaging visualizes the bone and soft tissue components of TMJ including the disc and dynamicinvestigation during a gradual mouth opening visualizes the inner movement of the disc indetail. Twenty six patients with TMJ disorders (i.e. 52 TMJ) were investigated in a dynamicstudy during the period 1996–2003. The group consisted of 24 women and 2 men between theages of 18 and 67 (35.6 years of age on the average). All the patients were examined by meansof 1.5 T MR. Pathological MR findings were observed in 92.3 % of investigated TMJ, 78.8% ofwhich represented ventral derrangement of the disc.The affection of mandible headwas presentin 7.6% of cases.It can be summed up that the ventral derrangement of the disc with or without repositionrepresented the most frequently observed dysfunction of TMJ. The dynamic investigation ofTMJ in FFE mode (in T1 weighted images) was well tolerated by all patients and the methodis appropriate enough for evaluation of the joint dynamics. It visualized the inner translaterotary movement of the head and also the disc movements in single movement phases.

Key words:
temporomandibular joint – MR imaging


Autoři: V. Peterová 1;  R. Jirman 2;  H. Fikáčková 3;  J. Mazánek 2
Působiště autorů: MR oddělení, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3Oddělení klinické radiobiologie, Ústav biofyziky 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 4, s. 160-167
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem této práce bylo shrnout výsledky vyšetření temporomandibulárního kloubu (TMK)magnetickou rezonancí (MR) u různých typů jeho poruch. MR zobrazení u TMK zobrazuje jakkostní, tak i měkkotkáňové komponenty TMK, včetně disku, a dynamické vyšetření běhempostupného otvírání úst podrobně zobrazuje vlastní pohyb disku. V letech 1996 až 2003 jsmevyšetřili celkem 26 nemocných s poruchami TMK (celkem tedy 52 TMK) v dynamické studii.Soubor se skládal z 24 žen a 2 mužů ve věku 18–67 let (průměrně 35,6 let). Všichni nemocníbyli vyšetřeni 1,5T MR. U 92,3 % vyšetřených TMK jsme prokázali patologický nález, z tohou 78,8 % byl zjištěn ventrální posun disku, v 7,6 % bylo přítomno postižení hlavice mandibuly.Závěrem lze shrnout, že nejčastější poruchu v oblasti TMKpředstavuje ventrální posun diskus repozicí či bez repozice.Dynamické vyšetření kloubu v sekvenci FFE (v T1 vážených obrazech)bylo nemocnými dobře tolerováno a při posuzování dynamiky v kloubu je metodou dostatečněvhodnou, zobrazuje jednak vlastní translačně rotační pohyb hlavice tak i pohyb disku běhemjednotlivých fází pohybu.

Klíčová slova:
temporomandibulární kloub – MR vyšetření

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se