Klasifikačné systémy impaktovaných dolnýchtretích molárov


Classification Systems ofImpacted Lower Third Molars

The authors deal with the problem of a thorough preoperation examination ofimpacted lower third molars.They describe in more detail the classification systems of impactedlower third molars, which implicate the difficulty of extraction of impacted lower third molars.Factors, which can make the course of the extraction easier, but also more difficult, arepresented.For the sake of a successful treatment and the favorable course the authors came to theconclusion by describing the importance of a detailed knowledge of the problems in case.

Key words:
angulation of lower third molars – impactation of lower third molars – classificationsystems


Autoři: V. Schwartzová;  M. Kyseľ;  J. Kaiferová;  P. Kártik
Působiště autorů: I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FNsP, oddelenie ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, Košice, prednostka doc. MUDr. N. Markovská, mim. prof.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 4, s. 113-118
Kategorie: Články

Souhrn

Autori sa v práci venujú problematike dôkladného predoperačného vyšetrenia impaktovanýchdolných tretích molárov. Bližšie popisujú klasifikačné systémy impaktovaných dolnýchtretích molárov, pomocou ktorých môžeme predpokladať obtiažnosť extrakcie impaktovanéhodolného tretieho molára. Uvádzajú faktory, ktoré môžu uľahčovať, ale aj sťažovať priebehsamotnej extrakcie.V záujme úspešného ošetrenia a jeho ľahkého priebehu je v závere zdôraznená dôležitosťdetailného poznania danej problematiky.

Klíčová slova:
angulácia dolných tretích molárov – impaktácia dolných tretích molárov –klasifikačné systémy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se