Adhezivní prostředky ve stomatologii –I. část (Souborný referát)


Adhesive Agents in Dentistry – 1stPart(Synopsis)

Summary:
This paper summarizes the current knowledge in the area of dental adhesives.Dental adhesive agents are used as agents bonding dental materials to hard dental tissues.Thepaper describes the bonding mechanism to the hard dental tissues (micro-mechanical retention)and the factors influencing thereof. The paper discusses the role of different anatomicalstructure and chemical composition of dental enamel and dentin. In dental enamel, the authorshighlight the role of a preparation technique (rotation or oscillatory technique) and theprepared surface conditioning (conventional etching, air abrasion, laser etch) and the adhesivemechanism thereof. In dentin, the influence of smear layer is being emphasized and thepossibilities of its conditioning in a preparation for bonding are being discussed. The paper givesa historical overview of dental adhesive agents’ development according to the particulargenerations of dental adhesives (I.–VI. generation).

Key words:
enamel – dentin – adhesion – adhesive systems – smear layer – etching agent –conditioner – primer – total etching – bond – hybrid layer


Autoři: T. Bartoň;  D. Houšová;  L. Himmlová
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK Praha Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 6, s. 234-239
Kategorie: Články

Souhrn

Práce shrnuje současné poznatky v oblasti dentálních adheziv. Adhezivní prostředky vestomatologii mají zajišťovat vazbu mezi dentálními materiály a tvrdými zubními tkáněmi. Jepopsán mechanismus vazby k tvrdým zubním tkáním (mikromechanická retence) a faktory,které tuto vazbu ovlivňují. Jednotlivě je rozebrán vliv rozdílného anatomického uspořádánía chemického složení skloviny a dentinu. U skloviny je zdůrazněn vliv preparace (rotačnía oscilační techniky) a její povrchové úpravy (konvenční leptání, air abrasion, laser etch) namechanismus adheze.U dentinu je zdůrazněn vliv tzv. popreparační vrstvy (smear layer) a jsoupopsány možnosti její úpravy pro realizaci vazby. Je podán přehled historického vývoje dentálníchadhezívních prostředků podle jednotlivých generací (I.–VI. generace).

Klíčová slova:
sklovina – dentin – adheze – adhezivní systémy – popreparační vrstva –leptací činidlo – kondicionér – primer – totální leptání – bond – hybridní vrstva

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se