Dvouletá retrospektivní klinická studiekovokeramických náhrads chromkobaltniklovou slitinou


Two Years Retrospective Clinical Study on Metal-Ceramic Prosthodonticswith Chromium-Cobalt-Nickel Alloy

The aim of the study was to evaluate the quality of metal-ceramic reconstructionfabricated from common metal alloy and ceramic material. In our Republic, this type oftreatment is commonly used in everyday clinical practice.We have evaluated 52 crowns placed in 19 patients (14 women, 5 men). The crowns were fabricated from ceramic material Vita andchromium-cobalt-nickel alloy. During clinical examination we have concentrated on the followingitems: Crown margin placement – parallel with marginal gingiva (34.6%), or placed abovemarginal gingiva (65.4%). As for the crown margin placement, no difference between thevestibular (34.6% and 65.4% respectively) and oral (32.7% and 59.6% respectively) side ofa tooth has been observed. Such crown margin placement is almost totally without risk ofsecondary caries development (1.9%). After two years of use the crowns remained mainly intact(96.2%), only in two cases (3.8%) we have found a crack, but without the metal alloy exposition.Neither the anatomical shape nor colour of the crowns has changed.We have detected optimummarginal adaptation in 71.2%, probing revealed impaired marginal integrity in 26.9% of cases,in one case (1.9%) we have discovered a gap between a crown margin and a tooth neck. In thescanning electron microscope the crown cusps were formed properly. The ridges were slightlysmoothed out. Vestibular side of the ceramic crown was as smooth as the tooth’s own surface.It is obvious that after two years of use an abrasion combined with a physiological change ofgingival margin have led to the gap formation and an impaired marginal adaptation of thecrown. The gap width ranges from 45.0 µm to 108.3 µm. On the vestibular side of the crown wehave discovered more serious impairment when compared to the oral side – 89.1 µm (SE 12.1)and 63 µm (SE 7.0) respectively. The difference is statistically significant.

Key words:
dentistry – prosthetics – crown – metal-ceramics – chromium-cobalt-nickel alloy.


Autoři: J. Charvát 1;  T. Dostálová 2;  H. Hubálková 2;  H. Kučerová 3;  J. Stebel 2;  R. Hippmann 2
Působiště autorů: Soukromá stomatologická praxe, Statenice 2Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. Výzkumný ústav stomatologický, Praha, přednostka doc. MUDr. J. Dušková, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 5, s. 167-175
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo objektivizovat reálnou kvalitu kovokeramické konstrukce se slitinouz obecného kovu, která v naší republice tvoří jedno ze základních ošetření v běžné klinicképraxi. Sestavili jsme soubor 52 korunek u 19 pacientů (14 žen a 5 mužů) z keramickéhomateriálu Vita a chromkobaltniklové slitiny. Klinické vyšetření lze shrnout do následujícíchbodů. Okraj korunky je v úrovni marginální gingivy (34,6 %) nebo nad ním (65,4 %). Není rozdílv hodnocení vestibulární (34,6 %; 65,4 %) a orální plochy zubu (32,7 %; 59,6 %). Tato lokalizaces sebou téměř nenese nebezpečí vzniku sekundárního kazu (1,9 %). Korunky po dvou letechjsou převážně intaktní (96,2 %), pouze ve dvou případech (3,8 %) jsme našli prasklinu, kterávšak neobnažovala kovovou slitinu. Korunky nezměnily anatomický tvar, ani barvu. Optimálnípřesnost adaptace korunky jsme detekovali v 71,2 %, sonda se zachytávala v 26,9 %, u jednékorunky jsme nalezli štěrbinu v oblasti krčkového uzávěru (1,9 %).V rastrovacím elektronovémmikroskopu jsou hrbolky korunek dobře formovány. Mezihrbolkové rýhy jsou lehce vyhlazeny.Vestibulární plocha keramické korunky je stejně hladká jako povrch vlastního zubu. Po dvouletech je zřejmé, že proces abraze v kombinaci s fyziologickou změnou v oblasti marginálnígingivy vede ke vzniku štěrbiny v oblasti krčkového uzávěru. Ta se pohybuje v rozmezí 45,0µm–108,3 µm. Závažnější posun jsme nalezli vestibulárně (89,1 (SE 12,1) proti 63 µm orálně(SE 7,0). Tento rozdíl je statisticky významný.

Klíčová slova:
stomatologie – protetika – korunka – kovokeramika – chromkobaltniklováslitina

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se