Aproximální kaz a jeho výskyt u 18letýchstředoškoláků


Approximal Tooth Decay and its Prevalencein 18 Years Old Secondary School Students

Authors searched into 316 18-years old students with aim to detect primaryapproximal caries on molars and premolars using radiographic examination. They examinedeveryone, after their filling the preliminary questionnaire, by a clinical examination of teethand periodontal tissue, made two radiographs (bitewing) and performed their reading. Totalnumber of approximal surfaces on bitewings was 9782, from these 2611 (26.7%) surfaces werenot possible to read, 407 (4.2%) were treated by a filling. Remaining 6764 (69.1%) untreatedsurfaces were evaluated by caries depth throw enamel and dentin using the grading frommethods. 62% of approximal surfaces were without caries damage - D0, D1 – 10%, D2 – 10%,D3 – 7%a D4 – 6%of approximal surfaces. Authors particularised rate of individual distal teethand found out that distal and mesial approximal surfaces of the second upper and lower molarhad the least caries occurrence but mesial approximal surfaces of the first upper molar anddistal approximal surfaces of the first lower molar had the most caries occurrence. They had toestablish the absence of interdental hygiene by 82% of examinants.

Key words:
approximal caries – approximal caries detection – bitewing – interdental hygiene


Autoři: S. Ságlová;  P. Bednář;  D. Černý
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, přednostka doc. MUDr. V. Hubková, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 5, s. 154-163
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři vyšetřili 316 18letých studentů s cílem detekovat primární aproximální kazy v laterálnímúseku chrupu pomocí radiografického vyšetření. U každého jedince, po vyplnění vstupníhodotazníku, provedli klinické screeningové vyšetření chrupu a parodontu, zhotovili dvarentgenové snímky (bitewing) a provedli jejich odečtení. Celkový počet aproximálních ploch naBTW byl 9782, z nichž 2611(26,7 %) nebylo možné odečíst, 407 (4,2 %) bylo ošetřeno výplnía zbývajících 6764 (69,1 %) bylo zhodnoceno podle hloubky průniku kariesního procesu sklovinoua dentinem (D0-D4) podle metodiky. 62 % aproximálních ploch bylo bez nálezu kazu -D0,D1 – 10 %, D2 – 10 %, D3 – 7 % a D4 – 6 % aproximálních ploch. Při další specifikaci autořizjistili, že nejméně se kaz vyskytoval na distální aproximální ploše druhého horního i dolníhomoláru, naopak nejvíce je to mesiální aproximální plocha prvního horního moláru a distálníaproximální plocha prvního dolního moláru. 82 % vyšetřovaných studentů se dosud nesetkalos žádnou z forem interdentální hygieny.

Klíčová slova:
aproximální kaz – diagnostika aproximálního kazu – bitewing – interdentálníhygiena

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se