Vývojová anomálie horního postranníhořezáku jako dosud nepopsaný symptomsyndromu hypodoncie


Developmental Anomaly of MaxillaryLateral Incisor. Non-described Symptom of Hypodontia Syndrome

The authors described anomalous development of maxillary lateral incisornon-yet published in stomatological literature. Diagnostics and clinical finding of the anomalyand the prognosis of the affected tooth they based on the description of six longitudinal observedpatients. The principal symptom of the anomaly is the disturbance of timeplan of the toothdevelopment.Termsof the tooth mineralization,the time of eruption and root completion cannotbe included either in deciduous or in permanent dentition. The tooth is the only product of thedental lamina, it has no predecessor or successor. Frequent disturbances of the eruptionpathway result often in anomalous position of the tooth.Taking into consideration the fact thatthe anomaly appeared always in connection with hypodontia syndrome, it is possible to considerit to be the symptom of hypodontia syndrome. This fact is more significant as it enables toestablish the diagnosis of hypodontia syndrome already in early deciduous dentition.

Key words:
maxillary lateral incisor – disturbance of dental lamina function – symptom ofhypodontia syndrome


Autoři: E. Rozkovcová;  M. Marková;  J. Vašková
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 4, s. 134-142
Kategorie: Články

Souhrn

Autorky popsaly vývojovou anomálii horního postranního řezáku ve stomatologické literatuředosud nepublikovanou. Diagnostiku a klinický obraz anomálie a prognózu postiženéhozubu ozřejmují na základě popisu šesti dlouhodobě sledovaných pacientů. Hlavním příznakemanomálie je porucha časového plánu vývoje zubu. Založení zubu, dobu jeho erupce a dokončenívývoje kořene nelze přiřadit ani dočasné ani stálé dentici.Zub je jediným produktemzubní lišty,nemá ani předchůdce ani nástupce. Časté poruchy erupční dráhy vyúsťují nezřídka v anomáliepolohy a postavení zubu. Vzhledem k tomu, že se anomálie vyskytla vždy v rámci syndromuhypodoncie, je možno ji pokládat za její symptom. Tato skutečnost je tím významnější, žeumožňuje stanovit diagnózu hypodoncie již v dočasné dentici.

Klíčová slova:
horní postranní řezák – porucha funkce zubní lišty – symptom hypodoncie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se