Ortodonticko-protetická léčba vrozenýchanomálií dentice ve frontálním úseku chrupu


Combined Orthodontic and ProstheticTherapy of Congenital Anomalies of Front Teeth

Hypodontia of upper lateral incisors impacts not only aesthetics of upper frontteeth, but also the function of dentition. Alternative therapeutic procedures build upon a complexanalysis and a diagnostic examination of a patient, regarding patient’s requirements andhis individuality. In this article,we describe our long and good experiencewith closing the spaceresulting fromagenesis of upper lateral incisors,by positioning the canine in the lateral incisor’sposition, and followed by aesthetic reconstruction of the teeth using direct veneering technique.We monitor the efficacy and stability of the therapy with a regard to biological approach andminimally invasive techniques. Nevertheless, such an approach assumes favourable gnatologicalconditions. Our aim is to achieve a long-lasting and satisfactory results without any occlusaldisturbances.

Key words:
hypodontia – microdontia – aesthetic reconstruction


Autoři: J. Racek 1;  T. Dostálová 1;  E. Ložeková 2
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK, VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. 2Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK, VFN Praha, přednostka doc. MUDr. J. Dušková, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 4, s. 125-130
Kategorie: Články

Souhrn

Hypodoncie horních postranních řezáků ovlivňuje nejen estetiku horního frontálního úseku,ale i funkci chrupu. Alternativy léčebného plánu vycházejí z komplexní analýzy a diagnostickéhovyšetření, požadavků pacienta a přihlédnutí k jeho individualitě. Ve sdělení uvádímevýhody i dlouhodobé dobré zkušenosti s uzávěrem mezer po nezaložených malých řezácíchposunem špičáku a následnou estetickou rekonstrukcí metodou přímého fazetování. Sledujemestabilitu a efektivitu léčby se snahou o biologický přístup a minimalizaci invazivních postupů.Předpokladem jsou příznivé gnatologické podmínky a cílem je dlouhodobý uspokojivý výsledekbez poruch okluze.

Klíčová slova:
hypodoncie – mikrodoncie – estetická rekonstrukce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se