Erupce řezáku po vybavení přespočetnéhozubu


Eruption of Incisors after Removal of a Supernumerary Tooth

In a group of 25 children, mean age 9.2 years, sex ratio boys /girls 3:1 the authorssought the ratio of different supernumerary teeth participating in the retention of centralincisors and investigated the relation between the developmental stage of the root of centralincisors at the time of appearance and their subsequent growth activity. The latter proved inincisors, the root development of which was no yet completed, very good and it seems thereforeuseful to remove the supernumerary tooth which is an obstacle to eruption as soon as possiblebecause with terminated development of the root spontaneous eruption declines markedly.Wedetected differences in the width of the gingiva of the median incisors after their spontaneouseruption and in methods of an apically positioned flap and closed eruption. In more than halfthe cases the authors recorded changes in the root shape or length

Key words:
incisor retention – incisor eruption – supernumerary tooth – root shape


Autoři: P. Krejčí
Působiště autorů: I. stomatologická klinika FNO a LF UP Olomouc, přednostka kliniky doc. MUDr. J. Stejskalová, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 2, s. 39-49
Kategorie: Články

Souhrn

Na skupině 25 dětí s průměrným věkem 9,2 roku a s poměrem pohlaví chlapci : dívky 3,1 : 1jsme hledali zastoupení jednotlivých typů přespočetných zubů podílejících se na retenci středníchřezáků a sledovali jsme vztah mezi vývojovým stadiem kořene středních řezáků v doběvybavení přespočetného zubu a jejich následnou růstovou aktivitou.Ta se ukázala být u řezáků,jejichž vývoj kořene nebyl ukončen, velmi dobrá a zdá se proto vhodné vybavit přespočetný zubtvořící erupční překážku co nejdříve, protože s ukončením vývoje kořene pravděpodobnostspontánní erupce výrazně klesá. Zjistili jsme rozdíly v šíři gingivy středních řezáků po jejichspontánní erupci a u metod apikálně posunutého laloku a zavřené erupce. Ve více než poloviněpřípadů jsme zaznamenali změny v tvarové morfologii kořenů nebo v jejich délce.

Klíčová slova:
retence řezáku – erupce řezáku – přespočetný zub – tvarová morfologiekořene

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se