Změny tvaru zubního oblouku poortodontické léčbě – longitudinální studie


Changes in the Shape of the DentalArch after Orthodontic Treatment – Longitudinal Study

The objective of the work was to evaluate changes in the shape of the dental archafter treatment with fixed and removable devices without extraction. Statistical analysis ofthe dimensions and shape of the dental arch was implemented before the onset and aftertermination of orthodontic treatment and during a check-up examination after an interval of3–5 years. The plaster models of dental arches obtained by means of a scanner on the computerscreen were processed by digitalization within the framework of thr Kefalo programme.Segmental analysis was made, dental discrepancy in the dental arch values of Bolton’s indexwere assessed and an ideal occlusion curve in the frontal and premolar section of the mandiblewas suggested. The presented paper is based on a study by the authors where the shape anddimensions of the upper and lower dental arch of a selected sample of the junior adultpopulation was evaluated [1].

Key words:
treatment with fixed and removable devices – dental arch – occlusion curve


Autoři: E. Tauferová;  T. Dostálová;  J. Racek
Působiště autorů: Stomatologická klinika UK 1. LF, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 1, s. 9-15
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je posouzení změn tvaru zubního oblouku po léčbě fixními a snímacími přístrojineextrakčním postupem. Statistická analýza rozměru a tvaru zubního oblouku byla provedenapřed zahájením a po ukončení ortodontické léčby a při kontrolním vyšetření v odstupu 3–5 let.Nasnímané sádrové modely zubních oblouků pomocí skaneru na obrazovku počítače bylyzpracovány digitalizací v rámci programu Kefalo. Byla provedena segmentální analýza, dentálnídiskrepance v zubním oblouku, stanoveny hodnoty Boltonova indexu a navržena ideálníkřivka okluze ve frontálním a premolárovém úseku dolní čelisti. Naše sdělení navazuje na našistudii, ve které byl posouzen tvar a rozměry horního a dolního zubního oblouku vybranéhovzorku mladší dospělé populace [1].

Klíčová slova:
léčba fixními snímacími přístroji – zubní oblouk – křivka okluze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se