Orální hygiena kolem dentálního implantátu


Oral Hygiene of the Dental Implant Area

Treatment by means of dental implants is an effective way how to treat dentaldefects. Based on histological examinations we cannot speak of the gingiva surrounding theimplant but of the periimplantation mucosa. The term periimplantation disease comprisesinflammatory reactions in the area surrounding the implants. If only the soft tissues are affectedreversibly, the term periimplantation mucositis is used. If it is associated with loss of thesurrounding supporting bone of the functionally burdened implant, perimplantitis is involved.According to one theory of the genesis of perimplantitis dental plaque is the etiological factor.Regular check up visits of dental hygiene, evaluation of the quality of bone and soft tissues inthe close vicinity of the implant, evaluation of the suprastructure and repeated motivation ofthe patient are called recall. Hygienic care has two basic stages – domestic and professional.Domestic care is implemented after detailed instruction using several minor aids and is asindividual as possible. Professional hygienic care is part of the recall. Its most important partis as a rule repeated positive motivation.

Key words:
periimplantation mucosa – periimplantitis – recall – oral hygiene


Autoři: L. Steklý
Působiště autorů: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno, vedoucí lékařka stomatologického centra MUDr. L. Roubalíková, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2003, 1, s. 3-8
Kategorie: Články

Souhrn

Ošetření dentálními implantáty patří mezi efektní způsoby řešení defektů chrupu. Napodkladě histologických vyšetření není možno hovořit o gingivě kolem implantátu, ale o periimplantačnímukóze. Periimplantační onemocnění je kolektivní termín pro zánětlivé reakcev okolních krajinách kolem implantátu. Jsou-li reverzibilně postiženy pouze měkké tkáně,hovoří se o periimplantační mucositis. Přidruží-li se k tomu ztráta okolní podpůrné kostifunkčně zatíženého implantátu, jedná se o periimplantitis. Podle jedné z teorií vzniku periimplantitisje etiologickým činitelem zubní plak. Pravidelné návštěvy za účelem kontroly stavuústní hygieny, posouzení kvality kosti a měkkých tkání v těsné blízkosti implantátu, posouzenístavu suprastruktury a opětovné motivaci pacienta se nazývají recall. Hygienická péče má 2základní fáze – domácí a profesionální.Domácí péče se provádí po názorné instruktáži za použitíněkolika málo pomůcek a je co nejvíce individuální. Profesionální hygienická péče je součástírecallu. Její nejdůležitější součástí bývá opětovná pozitivní motivace.

Klíčová slova:
periimplantační mukóza – periimplantitis – recall – orální hygiena

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se