Rozložení žvýkací síly v okolí skloněnýchdentálních implantátů v závislosti na sklonu,typu povrchu a úrovni alveolární kostiu krčku


Distribution of theMastication Force in the Bone Bed of Inclined Dental Implants in Relationto the Inclination, Type of the Surface and Level of the Alveolar Bone nearthe Cervix

Forces acting on the dental enosseal implant after loading by chewing lead toadaptation of his bone bed. Transmission of these forces depends on the characteristics of theused implant. At present mathematical modelling is the preferential method for the stressanalysis. Stress computations were made by the finite-element method using a simplified 3D model of implant of common size inserted into the model of the bone at various angles to thevertical line in mesial and distal directions with bioinert and bioactive surfaces and with threevariations of bone level around the implant neck. Chewing was simulated by forces of 17.1 N,114.6 N and 23.4 N, in a vestibulo-oral direction, axial direction and disto-mesial direction,respectively. Reduced von Mises stress values were computed. Results show, that stress arisingaround implants with the apex inclined distally can be more than double as compared with theapex inclined mesially. Similarly implants with a bioinert surface had double stress values ascompared with those with a bioactive coating. The level of alveolar bone around the implantneck influenced stress mostly in models with the apex oriented distally with inclination inhigher degrees.

Key words:
dental implants – inclination of enosseal part – stress distribution – finiteelement method


Autoři: L. Himmlová 1;  S. Konvičková 2;  A. Kácovský 2;  T. Goldmann 2
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka doc. MUDr. J. Dušková, DrSc. 2ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav Mechaniky Ú205, Praha, vedoucí ústavu prof. ing. S. Konvičková, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 6, s. 233-245
Kategorie: Články

Souhrn

Na nitrokostní implantát začnou po zatížení žvýkáním působit síly, které vedou k adaptacijeho kostního lůžka. Přenos žvýkacích sil na kostní lůžko je závislý na vlastnostech použitéhoimplantátu. V současné době se upřednostňuje matematické zmapování vznikajícího zatížení.V 3D grafice byly matematicky simulovány běžné i hraniční klinické situace. Jako model bylpoužit dentální cylindrický implantát zavedený do kosti s apexem orientovaným v různýchúhlech mesiálně nebo distálně, s bioaktivním nebo titanovým povrchem, a s různou úrovníokraje alveolární kosti v oblasti krčku (3 varianty). Působení žvýkacích sil bylo simulovánoprostorovou soustavou sil: 17,1 N ve směru vestibulo-orálním, 114,6 N ve směru kranio-kaudálníma 23,4 N ve směru disto-mesiálním. Pro tyto modelové situace bylo metodou konečnýchprvků počítáno redukované napětí von Mises a vypočtené hodnoty pro jednotlivé varianty bylynavzájem porovnány. Výsledky ukazují, že napětí vznikající u modelů implantátů s apexemorientovaným distálně i více než dvojnásobně převyšuje hodnoty dosahované pro modelys apexem směřujícím mesiálně. Podobně implantáty s bioinertní úpravou povrchu vykazují aždvojnásobné hodnoty napětí v porovnání s modely s bioaktivní úpravou. Úroveň alveolárníkosti okolo krčku ovlivňuje napětí převážně u modelů s distálně orientovaným apexem a s nejvyššímsklonem implantátu.

Klíčová slova:
dentální implantáty – sklon nitrokostní části – rozložení zatížení – metodakonečných prvků

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.