Paliativní terapie krčních metastáz pomocílaserem indukované hypertermie


Palliative Therapy of Cervical Metastases UsingLaser-induced Hyperthermia

The authors evaluated in the presented work the possible application of interstitiallaser hyperthermia in palliation of metastases of head and neck tumours into the cervicallymph nodes. They used the variant of this therapy with application of a diode – 980nm laserfibre through an injection needle without imaging technique. Based on the assembled clinicalexperience they reached the following conclusions:a) interstitial laser hyperthermia is probably a very safe alternative therapeutic method whichensures significant diminution of the tumour mass in the area of the cervical nodes,b) with regard to the minimal burdening of the patient this procedure can be implemented inthe out-patient department with local anaesthesia even in some medically compromisedsubjects,c) interstitial laser hyperthermia is safe in the area of cervical nodes even if not controlled byimaging technique,d) the procedure requires below average variable costs.

Key words:
interstitial laser hyperthermia – metastases into the cervical lymph nodes –diode laser


Autoři: R. Šmucler;  J. Mazánek
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 6, s. 217-223
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v práci zhodnotili možnosti aplikace laserové intersticiální hypertermie v paliacimetastáz nádorů hlavy a krku do krčních lymfatických uzlin. Použili variantu této terapies aplikací diodového laseru – 980nm laserovým vláknem skrze injekční jehlu bez naváděnízobrazovací technikou. Na podkladě získaných klinických zkušeností došli k těmto závěrům:a) laserová intesticiální hypertemie je pravděpodobně vysoce bezpečnou alternativní terapeutickoumetodou zajišťující významné zmenšení nádorových hmot v oblasti krčních uzlin,b) vzhledem k minimální zátěži pacienta je tento zákrok možno provádět ambulantně, v místnímznecitlivění a to i některých skupin medicínsky kompromitovaných osob,c) laserová intersticiální hypertermie je v oblasti krčních uzlin bezpečná i bez řízení výkonuzobrazovací technikou,d) zákrok vyžaduje podprůměrné variabilní ekonomické náklady.

Klíčová slova:
laserová intersticiální hypertermie – metastázy do lymfatických uzlin krku– diodový laser

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×