K problematice uzlinových metastázkarcinomů oblasti hlavy a krku


On the Problem of Nodal Metastases of Carcinomas in the Headand Neck Region

Squamous cell carcinomas of the head and neck area metastatize by thelymphatic route into locoregional lymph nodes.This typical property leads to a great variabilityof diagnosis and treatment.The authors analyze a group of 1379 patients treated on accountof a malignant tumour in 1974 –2000 from the aspect of basic epidemiological data on theprevalence of metastases in lymph nodes.They evaluate the relationhip of primary tumoursand nodal metastases,and draw attention to the great differences between preoperative andpostoperative classification.They present therapeutic possibilities and results of patientsurvival.The results of obervations confirm not only generally valid experience but also thefact that intraoral carcinomas metastatize 4 ×more frequently into lymph nodes than extraoralcarcinomals.Preoperative clinical diagnosis of lymph nodes is 3 –4 ×stricter than postoperativehistopathological diagnosis.From the therapeutic aspect it was found that eradication ofa primary tumour is more successful than cure of nodal metastases.In almost 50%of radicalsurgery supported by radiotherapy and possibly chemotherapy is not sufficient to arrest radically nodal progression.The authors found that diagnosis and therapy of tumourousmetastases remains a basic problem and is at the same time a challenge to seek new solutions.

Key words:
nodal metastasis –primary tumour –diagnosis of metastases –treatment ofmetastases –survival of patients


Autoři: A. Brázda;  V. Zbořil
Působiště autorů: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Pazdera, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 3, s. 91-98
Kategorie: Články

Souhrn

Spinocelulární karcinomy oblasti hlavy a krku metastazují lymfatickou cestou do lokoregionálních lymfatických uzlin.Tato jejich typická vlastnost přináší velkou variabilitu v diagnosticea léčbě.Autoři analyzují soubor 1379 pacientů,léčených pro zhoubný nádor v letech 1974 –2000z pohledu základních epidemiologických dat výskytu metastáz v lymfatických uzlinách.Hod-notí vztah primárních nádorů a uzlinových metastáz,problematiku stanovení diagnózy metastatické uzliny a velké rozdíly mezi předoperační a pooperační klasifikací.Prezentují léčebnémožnosti a výsledky přežívání nemocných.Výsledky pozorování potvrzují nejen obecně platnézkušenosti,ale také skutečnost,že intraorální karcinomy metastazují 4 ×častěji do lymfatickýchuzlin než extraorální.Preoperační klinická diagnostika lymfatické uzliny je 3 –4 ×přísnější nežpooperační histopatologická.Z terapeutického hlediska se ukazuje,že eradikace primárníhonádoru je úspěšnější,než vyléčení uzlinových metastáz.Téměř v 50 %případů nestačí radikálníchirurgická léčba,posílená radioterapií a event.i chemoterapií k výraznému omezení uzlinových progresí.Autoři konstatovali,že diagnostika a terapie nádorových metastáz zůstávázásadním problémem a současně i výzvou k hledání nových řešení.

Klíčová slova:
uzlinová metastáza –primární tumor –diagnostika metastáz –léčbametastáz –přežívání nemocných

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se