Aplikace výpočetní tomografie (CT)a multiplanární rekonstrukce (MPR)v případech retinovanýchzubů


Use of Computed Tomography (CT)and Multiplanar Reconstruction (MPR)in Impacted Teeth

In the submitted paper the authors describe the method of computed tomography(CT)and multiplanar reconstruction (MPR)in impacted teeth.Basic CT scans provide accurateand detailed information on the morphology and position of teeth impacted in the jaw and theirrelationship to surrounding anatomical structures.MPR presents the images of transversesections of the jaws and dental arches at selected planes without extra scans.MPR improvesthe three-dimensional localization of retained teeth.MPR is so far the only reliable method forvisualization of resorptions in contact areas between ectopic erupting and impacted teeth androots of neighbouring teeth.Data obtained by CT examination are important for planning oforthodontic and surgical treatment of impacted teeth.The objective of the presented paper isto demonstrate the diagnostic possibilities of CT and MPR focused on imaging of impacted teeth.The authors present examples of MPR images of different cases on which they demon-strate the possible contribution to clinical practice

Key words:
spiral computed tomography –multiplanar reconstruction –impacted teeth


Autoři: P. Černochová;  K. Kaňovská;  P. Krupa
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. J. Vaněk, CSc. Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně, přednosta doc. MUDr. P. Krupa, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 3, s. 99-106
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení autoři popisují metodu spirální výpočetní tomografie (CT)a multiplanární rekonstrukce (MPR)v případech retinovaných zubů.Základní CT skeny poskytují přesnou a detailníinformaci o morfologii a poloze retinovaných zubů v čelisti a o jejich vztahu k okolním anatomickým strukturám.MPR představuje obrazy příčných řezů čelistí a zubních oblouků vezvolených rovinách bez dodatečných skenů.MPR zdokonaluje trojrozměrnou lokalizaci retino-vaných zubů.MPR je zatím jedinou spolehlivou metodou pro zobrazení resorpcí v kontaktníchoblastech mezi ektopicky prořezávajícími či retinovanými zuby a kořeny sousedních zubů.Údaje získané CT vyšetřením jsou důležité pro plánování ortodontické a chirurgické léčbyretinovaných zubů.Cílem tohoto sdělení je ukázat diagnostické možnosti CT a MPR se zaměřením na zobrazení retinovaných zubů.Jsou prezentovány příklady MPR obrazů různýchpřípadů,na kterých je ukázán možný přínos pro klinickou praxi.

Klíčová slova:
spirální výpočetní tomografie –multiplanární rekonstrukce –retinovanézuby

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se