Postoj rodičů, dětí a jejich učitelů v Praze 1 a 2 k zubnímu zdraví


The Knowledge and theAttitude of Parents, Children and their Teachers to Oral Health in the CzechRepublic, (Prague)

The questionnaire survey was a part of grant 4089 „Analysis of Oral Health in5 and 12 year old children in Prague and Birmingham“. The aim of this study was to obtaininformation about attitudes and dental knowledge among parents, children and their school-teachers to oral health. Dates on oral health behaviour were collected by questioners designedby the WHO which were delivered to mothers of 5-year-old children attending kindergardes.The number of mothers who replied was 224 out 294 (85 %). From randomly selected schoolsin Prague 1 and 2, 12-year-old children completed the questioners in the frame of dentalexamination, the response rate was 100 % and the teachers responded to self-administeredquestionnaires. Nearly 80 % of teachers held the opinion that oral health of children is fair evengood , but only 61% of teachers were positive towards teaching children how to take care oftheir teeth. The regular dental visits were recommended by 100 % of teachers and 99 % ofmothers. Most mothers of 5-year-old children answered that dental caries may be preventedby toothbrushing (97 %), restricting of sugar and sweets, (53 %) and use of fluoride (57 %).Nearly 80 % of 5- year-old children, according information of their mothers, brushed their teeth twice a day, but only 12 % of the mothers helped their children in daily toothbrushing. Only30 % of 12-year-old children attended the dentist regularly, 70% brushed teeth twice a day and82 % used toothpaste with fluoride.

Key words:
questionnaires – dental health – toothbrushing – dental knowledge – healthattitudes


Autoři: I. Lekešová;  P. E. Petersen;  M. Krutina;  L. Mrklas
Působiště autorů: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Světová zdravotnická organizace (WHO), Kodaň, Dánsko Výzkumný ústav stomatologický VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2001, 5, s. 175-183
Kategorie: Články

Souhrn

Součástí grantu 4089 „Analýza orálního zdraví dětí ve věku 5 a 12 let v Praze a Birminghamu“(1997–1998), bylo dotazníkové šetření. Toto dotazníkové šetření bylo cíleno na zjištění úrovněznalostí a postoje k zubnímu zdraví u rodičů 5letých dětí, u dětí 12letých a jejich učitelů v Praze1 a v Praze 2. Údaje byly zjišťovány pomocí dotazníků WHO a rozdány matkám 5letých dětív mateřských školách. Respondenční poměr, tj. procento vrácených dotazníků z rozdaných, bylpoměrně vysoký u matek, 85 %. Dvanáctileté děti z náhodně vybraných škol Prahy 1 a 2vyplnily dotazníky v rámci stomatologického vyšetření a jejich návratnost byla 100 %. O vyplnění dotazníků jsme požádali také jejich učitele. Téměř 80 % učitelů pokládalo zubní zdravídětí za přiměřené až dobré, ale jen 61 % věnovalo pozornost zubnímu zdraví v rámci výuky.Pravidelné preventivní prohlídky doporučuje 100 % učitelů a 99 % matek. Většina matek5letých dětí ví, že předcházet zubnímu kazu lze pravidelným čistěním zubů, ale jen polovinaz nich ví, že omezení sladkostí a použití fluoridů hraje důležitou roli v prevenci zubního kazu.Téměř 80 % 5letých dětí podle jejich matek si čistí zuby dvakrát denně, ale pouze 12 % matekjim při čistění zubů pomáhá. Jenom 30 % 12letých dětí navštěvovalo zubního lékaře v roce 1997pravidelně, 70 % si čistí zuby 2× denně a 82 % používalo zubní pastu s fluoridy.

Klíčová slova:
dotazníky – zubní zdraví – čistění zubů – postoj a znalosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.