Nový pohled na etiologické faktoryu onemocnění recidivujícími aftami


Recent Views on Etiological Factors in Recurrent Aphtous Ulcer

With the objective to contribute to the problem of etiology of diseases withrecurrent oral ulcers the authors made an immunological examination of 10 patients with thediagnosis of stomatitis aphthosa minor which was supplemented by examination of galvanicphenomena in the oral cavity. The authors assessed serum IgA levels, levels of secretory IgAin saliva, levels of complement serum components and the formation of IFN-g and IL-4 insupernatants of lymphocyte tissue cultures. The results were compared with values of a controlgroup of 16 healthy volunteers of corresponding age. In patients with recurrent aphtous ulcerin the acute stage lower serum IgA levels were found and higher levels of secretory IgA in saliva.The authors found also low levels of C3 and C4 components of complement. These complementcomponents were most probably used for the formation of immune complexes, by the classicalas well as alternative pathway. The results of IFN-g and IL-4 formation suggest that the greatest amount of Th2 clones was found in patients in the acute stage of the disease. Duringthe remission period a gradual increase of the number of Th1 clones occurs. This is evidence ofthe fact that recurrent aphtae ulcer are probably genetically conditioned with a congenital typeof regulation of the immune reaction, and relapses of acute exacerbations may be caused byvarious factors which cause an increased number of Th2 at the expense of Th1 clones. Basedon our results we assume that it is useful to include among triggering mechanisms of acuteexacerbation also galvanic phenomena which may have an negative impact on the developmentof aphthous lesions as well as on the process of their healing. We recommend therefore t o assessin patients galvanic currents and the strain in the mouth and to eliminate as a possibletherapeutic tool their causes.

Key words:
recurrent aphthae ulcer – etiology – immunology – galvanism


Autoři: J. Procházková;  J. Bártová;  K. Benetková;  Z. Krátká;  H. Kučerová;  L. Rožcová
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. O. Krejsa, CSc. Parodontologie, soukromá zubní ordinace, Praha, MUDr. L. Rožcová
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2001, 5, s. 162-174
Kategorie: Články

Souhrn

S cílem přispět k problematice etiologie onemocnění recidivujícími aftami bylo provedenoimunologické vyšetření 10 pacientů s diagnózou stomatitis aphtosa minor, které bylo doplněnovyšetřením galvanických jevů v ústní dutině. Byly zjišťovány sérové hladiny IgA, hladinysekrečního IgA ve slinách, hladiny složek komplementu v séru a tvorba IFN-g a IL-4 v supernatantech tkáňových kultur lymfocytů. Výsledky byly porovnány s hodnotami kontrolníhosouboru tvořeného 16 zdravými dobrovolníky odpovídajícího věku. U pacientů s recidivujícímiaftami v akutním stadiu byly zjištěny nižší sérové hladiny IgA a naopak vyšší hladiny sekrečního IgA ve slinách. Byly zjištěny též nízké hladiny C3 a C4 složek komplementu. Tyto složkykomplementu byly nejpravděpodobněji spotřebovávány na tvorbu imunokomplexů, jak klasic-kou, tak alternativní cestou. Výsledky tvorby IFN-g a IL-4 napovídají, že největší podíl Th2klonů byl vyhodnocen u pacientů v akutním stadiu onemocnění. V období remise pak docházík postupnému zvyšování počtu Th1 klonů. U zdravých jedinců byla převaha Th1 klonů nejvýraznější. Svědčí to o skutečnosti, že onemocnění recidivujícími aftami je pravděpodobně geneticky podmíněné s vrozeným typem regulace imunitní reakce s tím, že recidivy akutníchexacerbací mohou být vyvolávány různými faktory, které způsobí zvýšení počtu Th2 na úkorTh1 klonů. Na základě našich výsledků se domníváme, že je vhodné mezi spouštěcí mechanismyakutní exacerbace zařadit i galvanické jevy, které mohou negativně ovlivnit jak vznik aftózníchlézí, tak průběh jejích hojení. Proto doporučujeme měřit u nemocných galvanické proudya napětí v ústech a jako možný terapeutický prostředek odstranit jejich příčiny.

Klíčová slova:
recidivující aftami – etiologie – imunologie – galvanismus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se