Sanace chrupu neošetřitelných pacientův celkové anestezii


Dental Treatment of Untreatable Patients under GeneralAnaesthesia

Summary:
The paper analyzes a group of 32 adult non-cooperating patients who in1997–1999 had dental treatment under general anaesthesia. In the majority mental patientswere involved, people with mental affections and two subjects with an uncontrollable vomitingreflex. The majority were in domiciliary care. The patients were examined and had a singletreatment under general anaesthesia with orotracheal intubation. The authors assessed theavailability of this special care for untreatable patients, the dental cariosity using the DMFindex, the mean period of treatment, the number of operations, materials used, and types ofcaries according to Black’s classification. The distance covered on account of treatment in 13subjects (40.6 %) was more than 60 km. Collaboration with parents and general practitionersdid not have the desirable standard. The mean DMF value was 16.84 which confirms a highcariosity. The patients were treated on average for one hour and 35 minutes. During this period5.97 operations were made incl. 2.13 extractions and 3.84 fillings. From the total number of123 fillings the majority belonged into the Black class V – 38 (30.85 %) and into class I – 32(26.02 %), followed by 29 (23.58 %) class III, 13 (10.57 %) class IV and fewest 11 (8.94 %) inclass II. A large proportion of cavities on the dental neck was due to poor hygiene and poordietary habits. The most frequently used material was amalgam in 61 cases (49.59 %),compomer in 40 cases (35.52 %) and glass ionomeric cement in 22 patients (17.89 %). Inuntreatable patients dental treatment under general anaesthesia is frequently the onlysolution. Greater availability of this special care and motivation of guardians cold ensureregular dental treatment of problem subjects and would help to preserve their dental functionto more advanced age.

Key words:
dental treatment – untreatable patient – general anaesthesia


Autoři: M. Dufková
Působiště autorů: I. stomatologická klinika LF a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2000, 6, s. 164-170
Kategorie: Články

Souhrn

Práce analyzuje soubor 32 dospělých nespolupracujících pacientů, kterým byl sanován chrupv celkové anestezii v letech 1997–1999. Byli to převážně mentálně postižení, psychicky nemoc-ní a 2 osoby s nezvládnutelným dávivým reflexem. Většina z nich byla v domácí péči. Pacientibyli vyšetřeni a jednorázově ošetřeni na operačním sále v celkové anestezii s orotracheálníintubací. Byla zjišťována dostupnost této speciální péče pro neošetřitelné pacienty, kazivostchrupu indexem KPE, průměrná délka ošetření a počet výkonů, použité materiály a typy kazůpodle Blacka. Vzdálenost k ošetření pro 13 osob (40,6 %) byla delší než 60 km. Spolupráces rodiči a praktickými lékaři nebyla na potřebné úrovni. Průměrná hodnota KPE činila 16,84a to potvrzuje vysokou kazivost chrupu. Pacienti byli ošetřováni průměrně 1 hodinu 35 minut.Za tuto dobu bylo provedeno 5,97 výkonů, z toho bylo 2,13 extrakcí a 3,84 výplní. Z celkovéhopočtu 123 výplní bylo zhotoveno nejvíce V. Blackových tříd – 38 (30,85 %) a I. tříd – 32 (26,02 %),dále následovalo 29 (23,58 %) III. tříd, 13 (10,57 %) IV. tříd a nejméně 11 (8,94 %) II. tříd. Velkémnožství krčkových kazů odpovídalo špatné hygieně a nevhodným stravovacím návykům.Nejčastěji použitý materiál byl amalgám v 61 případě (49,59 %), compomer v 40 případech(35,52 %) a skloionomerní cement 22× (17,89 %). Pro neošetřitelné pacienty je často jedinýmmožným řešením sanace chrupu v celkové anestezii. Lepší dostupnost této speciální péčea motivace opatrovníků by mohla zajistit pravidelnou sanaci chrupu problematických osob,která by napomohla udržet funkci jejich chrupu do vyššího věku.

Klíčová slova:
sanace chrupu – neošetřitelný pacient – celková anestezie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se