Zátěž organismu rtutí při preparacia zhotovení amalgámové výplně; modelovástudie


Mercury Load of OrganismRelated to the Preparation and Replacement of Amalgam Fillings: a ModelStudy

A group of 20 patients indicated for the replacement of impaired amalgam fillingswere involved in this model study. In one session the two-surface amalgam filling to be repairedwas removed and a new filling either from amalgam (Ana 2000) or from composite resin(Charisma) was inserted. Samples of saliva and urine were taken before and after treatment, and then 3, 24, 48, 96 hrs and one and two weeks after treatment. Mercury in saliva and urinewas analyzed by the cold vapor mass absorption spectrophotometry. Mercury levels in salivarose during the treatment by roughly five logs (irrespective of the filling material used) whileurine mercury rose in the range of one log only. Significantly higher mercury levels in salivawere found when amalgam was used for filling. Three hrs after the treatment mercury levelsin saliva dropped by about one log and remained significantly higher when amalgam was usedfor filling. In this time interval mercury levels in urine rose by about one log and weresignificantly higher after the insertion of amalgam filling when compared with composite. 24hrs later the mercury levels in saliva and urine were still elevated by about one log withoutsignificant differences among filling materials used. After 48 and 96 hrs the mercury levels insaliva reached those found before treatment procedure. In urine however the mercury levelswere still elevated, significantly more when amalgam was used for filling. One and two weeksafter the treatment the mercury in saliva and urine returned well to the pretreatment levelsirrespective of the amalgam or composite were used for filling.

Key words:
amalgam filling – filling removal – composite filling – mercury – mercury insaliva – mercury in urine


Autoři: Z. Broukal;  J. Dušková;  L. Bártová;  J. Dolanský
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický, ředitel doc. MUDr. O. Krejsa, CSc. Ústav jaderné chemie, FJFI, ČVUT, přednosta prof. ing. P. Beneš, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2000, 1, s. 23-28
Kategorie: Články

Souhrn

Ve skupině 20 pacientů u kterých byla indikována výměna poškozené dvojploškové amalgámové výplně v premoláru nebo v moláru jsme provedli standardním postupem preparaci(odvrtání) a zhotovili novou výplň v deseti případech z amalgámu Ana 2000 a v deseti případech z kompozitu Charisma. Od jedinců zařazených do studie jsme odebrali vzorky slin a močipřed stomatologickým ošetřením, po ošetření a dále 3, 24, 48 a 96 hod. po ošetření a za 7 a 14dní po ošetření. Hladiny rtuti ve slinách a moči byly stanoveny metodou hmotové absorpčníspektrofotometrie. Ve slinách vzrůstala koncentrace rtuti během preparace a zhotovovánívýplně (bez ohledu na to z jakého materiálu) zhruba o pět řádů, v moči se mírně zvyšovalav rámci jednoho řádu avšak mezi výkonem, při kterém se použil amalgám a výkonem, kdy bylapoužita kompozitní pryskyřice byl již patrný signifikantní rozdíl v koncentraci rtuti ve slinách.Za tři hodiny po výkonu klesla hladina rtuti ve slinách zhruba o jeden řád proti předchozímuměření a signifikantně vyšší koncentrace zůstala v případě, že se zhotovovala nová výplňz amalgámu ve srovnání s výplní kompozitní. V moči se zatím zvýšila hladina rtuti až o jedenřád proti měření před preparací, rozdíly mezi použitými výplňovými materiály nebyly signifikantní. Po 24 hodinách zůstala ve slinách i v moči zvýšená hladina rtuti zhruba o jeden řád,rozdíly mezi oběma modelovými ošetřeními nebyly signifikantní. Po 48 resp. 96 hodinách senacházely hladiny rtuti ve slinách prakticky na výchozí úrovni před preparací, ve moči všakpřetrvávalo mírné zvýšení, které bylo závislé na použitém typu výplňového materiálu (signifikantně vyšší při použití amalgámu). Po 7 a 14 dnech od modelového ošetření jsme nenalezlisignifikantní rozdíly v hladinách rtuti v moči a ve slinách ani v čase ani s ohledem na použitývýplňový materiál a hladiny rtuti se vrátily na předpreparační úroveň.

Klíčová slova:
preparace amalgámové výplně – amalgámová výplň – kompozitní výplň –rtuť – hladiny rtuti v moči – hladiny rtuti ve slinách

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se