Růst a vývoj obličeje u rozštěpůrtu a/nebo patra:


Facial Growth and Development in Clefts of theLip and/or Palate: I. Craniofacial Abnormalities, their Causes and Consequences

The authors describe abnormalities in the development of the cranium and softtissues of the face in different types of facial clefts, their origin, consequences and importancefor treatment. The basic abnormalities from which the majority of others can be derived area reduced length of the maxilla, narrowing of the dentoalveolar arch and dentoalveolarretroinclination, which are of postoperative origin, and a lower height of the upper jaw,a posteroposition of the maxilla and shorter ramus as well as body of the mandible which areof prenatal origin. By orthodontic treatment only the dentoalveolar retroinclination andnarrowing of the dental arch can be influenced. The most serious abnormality is a reducedlength of the maxilla, associated with retrusion, impaired sagittal intermaxillary relations andanterior cross bite, or possibly reduction of the mandibular length associated with posteriorotation and impaired vertical intermaxillary relations. In the soft tissues the basic abnormalitiesare a reduced length and thickness of the upper lip, a broader nose, narrowing of the oral slot (clinically insignificant) and asymmetry of the oronasal region. Deviations are of varying extentand proportion in different types of clefts and differ as to the impact on the patient and histreatment.

Key words:
clefts of the lip and palate – configuration of the face – basic abnormalities –origin and impact of abnormalities


Autoři: Z. Šmahel;  Ž. Müllerová
Působiště autorů: Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, ředitel prof. MUDr. J. Syka, DrSc. Stomatologická klinika 3. LF UK, Praha, přednostka as. MUDr. E. Gojišová
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2000, 1, s. 9-16
Kategorie: Články

Souhrn

Jsou popsány odchylky v utváření krania a měkkých tkání obličeje u jednotlivých typůobličejových rozštěpů, jejich původ, důsledky a význam pro léčbu. Základními odchylkami, odkterých lze odvodit většinu ostatních, jsou zkrácení délky maxily, zúžení dentoalveolárníhooblouku a dentoalveolární retroinklinace, které jsou postoperačního původu, a menší výškahorní čelisti, posteropozice maxily a kratší větev i tělo dolní čelisti, které jsou prenatálníhopůvodu. Ortodontickou terapií lze efektivně ovlivnit pouze dentoalveolární retroinklinacia zúžení dentálního oblouku. Nejzávažnější odchylkou je zkrácení délky maxily, provázenéretruzí, poruchou sagitálních mezičelistních vztahů a obráceným skusem, popřípadě zkrácenímandibuly provázené posteriorotací a poruchou vertikálních mezičelistních vztahů. Na měkkých tkáních základními odchylkami jsou zmenšení výšky a tloušťky horního rtu, rozšířenínosu, zúžení ústní štěrbiny (klinicky nevýznamné) a asymetrie v oronazální oblasti. Odchylkyse vyskytují v různém rozsahu a zastoupení u jednotlivých typů rozštěpů a mají odlišný význam pro pacienta a jeho léčbu.

Klíčová slova:
rozštěpy rtu a patra – utváření krania – základní odchylky – původ a významodchylek

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se