Iatrogenní zátěž mateřského organismu rtutípři stomatologickém ošetření.


Iatrogenic Load of Mother’s Organismby Mercury Related to Dental Treatment. III. Mercury concentrations inbreast milk and urine in lactating mothers dentally treated during pregnan-cy

A group of women after delivery and lactating mothers was examined in theyears 1993-1997 which were dentally treated during pregnancy or early motherhood. Allindividuals were dentally examined, interviewed for occupational and food load of mercury andsamples of urine and breast milk were analysed for mercury levels. Filling of teeth whennecessary were provided by composite and glassionomer filling materials. In 24 patients therewas necessary to grind out old and damaged amalgam fillings while in other n 8 patients onlyprimarily decayed teeth had to be treated. In a group of lactating mothers with the dentalanamnesis in pregnancy with manipulations with amalgam fillings there were significantlyelevated mercury levels in urine but not in the samples of breast milk when compared withthose without manipulations with amalgam in the mouth during pregnancy.

Key words:
mercury – urine – breast milk – amalgam filling – dental treatment in pregnancy


Autoři: Z. Broukal 1;  J. Dušková 1;  J. Dolanský 2
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický, Katedra stomatologie IPVZ, Praha, ředitel. doc. MUDr. O. Krejsa, CSc. 2Katedra jaderné chemie, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, přednosta prof. ing. Petr Beneš, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 1999, 6, s. 235-239
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1993–1997 byl shromážděn podsoubor 42 rodiček a kojících matek, které bylyv průběhu těhotenství a laktace stomatologicky ošetřeny. V období prvních dvou měsíců laktacejsme tyto probandky stomatologicky vyšetřili, provedli interview o potravinové a profesionálníexpozici rtuti a podrobně zaznamenali stomatologickou anamnézu v průběhu těhotenství a ode -brali vzorky moči a mateřského mléka pro laboratorní zpracování (viz předcházející částistudie). Všem probandkám potřebujícím stomatologické ošetření v průběhu těhotenství bylyzhotoveny výplně z kompozitních pryskyřic nebo glasionomerních cementů. U 24 pacientekmusely být vypreparovány staré amalgámové výplně pro sekundární kazy nebo fraktury výplní.U 18 pacientek byly ošetřeny „K zuby“. Po preparaci starých amalgámových výplní jsme nalezlisignifikantně vyšší hladiny rtuti v moči, nikoli však v mléce proti pacientkám, kterým v prů-běhu těhotenství nebylo v ústech manipulováno s amalgámovou slitinou.

Klíčová slova:
rtuť – moč – mateřské mléko – amalgámová výplň – stomatologické ošetřenív těhotenství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se