Hojení titanových implantátů s laserovědeponovanou vrstvou hydroxyapatitu.Druhá část – zatížená osteointegrace


Osseointegration of KrFLaser Eydroxylapatite Films on Ti6Al4V Alloy by Mini-pigs. Loaded Osseo-integration

Aim of study was to evaluate osseointegration of the KrF laser hydroxylapatitecoated titanium alloy Ti6A14V dental implants. For deposition KrF excimer laser in stainless-steel deposition chamber was used. Thickness of HA films were round 1 mm. Mini-pigs wereused in this investigation. Implants were placed vertically into the lower jaw. After 14 weeksunloaded osseointegration the metal ceramic crowns were inserted. The experimental animalswere sacrificed (a half of year post insertion). The vertical position of implants was controlledwith a radiograph. Microscopic sections were cut and ground. Sections were viewed usingmicroscope with CCD camera. Six months osseointegration in lower jaw confirmed by allimplants presence of newly formed bone around the all implants. In case of laser-depositedcoating the layer of fibrous connective tissue was seen only seldom. In the control group(titanium implant without cover) the fibrous connective tissue was seen between implant andnewly formed bone.

Key words:
dentistry – dental implants – hydroxylapatite – titanium


Autoři: L. Himmlová 1;  T. Dostálová 1;  M. Jelínek 2;  Ch. Grivas 3
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický, Praha, ředitel doc. MUDr. O. Krejsa, CSc. 2 Fyzikální ústav ČAV, ředitel RNDr. V. Dvořák, DrSc. 3 FORTH IESL, Kréta, Řecko, ředitel C. Fotakis 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 1999, 6, s. 224-229
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo zhodnotit vhojení titanových implantátů s vrstvou hydroxyapatitu připra-venou KrF excimerovým laserem. Síla výsledné vrstvy byla kolem 1 mm. Implantáty jsmezavedli vertikálně do dolní čelisti miniprasátek. Po 14 týdnech hojení bez zatížení jsmenacementovali metalokeramické korunky. Po půl roce po aplikaci korunek jsme experimentálnízvířata usmrtili a z kostí s implantáty jsme zhotovili mikroskopické výbrusy. Polohu implan-tátu v kosti jsme určovali radiograficky. Stav integrace implantátu v kosti jsme posuzovaliv procházejícím a polarizovaném světle mikroskopem opatřeným CCD kamerou. Osteointeg-race po půl roce potvrdila přítomnost nově vytvořené kosti kolem všech implantátů. U vzorkůs laserově nanesenou vrstvou hydroxyapatitu je vrstva fibrózního vaziva vidět pouze zřídka.U kontrolních, čistě titanových implantátů je tato vrstva přítomná mezi kostí a implantátemčastěji a ve větším rozsahu.

Klíčová slova:
stomatologie – zubní implantáty – hydroxyapatit – titan

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se