Iatrogenní zátěž mateřského organismu rtutípři stomatologickém ošetřeníII. Koncentrace rtuti v mateřském mléce u kojících žen bez amalgámo-vých výplní v ústech


Iatrogenic Load of Mother's Orga-nism by Mercury Related to Dental Treatment. II. Mercury Concentrationsin Breast Milk in Lactating Mothers without Amalgam Fillings in theirMouths

A group of 20 lactating mothers ageing on the average 28.6 years without amalgam fillingsof metall alloy prosthetic appliances in their mouths participated in this study. All individualswere dentally examined, interviewed for possible occupational or food exposure to mercury andsamples of blood, urine, colostrum and breast milk were taken for mercury analyses. Thesewere performed by cold vapor atomic absorption spectrophotometry with the detection limit0.10 ng Hg/g. Mercury levels in sera and urine amounted to 0.188 and 0.213 ng Hg/g(non-significant difference). Colostral and breast milk levels of mercury amounted to 0.321 and0.412 ng Hg/g (non-significant difference). Differences of sera and urine against colostrum andmilk were significant (P < 0.05) and represented the ratio of 1 : 1.3 – 2.

Key words:
mercury content – breast milk – serum – urine – lactating mothers – amalgamfree individuals


Autoři: Z. Broukal 1;  J. Dušková 1;  V. Korunová 2
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický, Katedra stomatologie IPVZ, Praha, ředitel doc. MUDr. O. Krejsa, CSc. 2Ústav analytické chemie AV ČR, Praha, ředitel prof. RNDr. P. Boček, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 1999, 5, s. 195-199
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1993 – 1997 byl shromážděn soubor 20 kojících žen průměrného věku 28,6 let bezamalgámových výplní, jiných kovových výplní nebo protetických výrobků v ústech, u kterýchbylo po porodu indikováno hematologické vyšetření. Odebrány vzorky krve, moči, kolostraa mléka a probandky byly stomatologicky vyšetřeny a zaznamenáno interview o možné profes-ní nebo potravinové expozici rtuti. V odebraném materiálu byly hladiny rtuti stanovenymetodou atomové absorpční spektrofotometrie s detekčním limitem 0,10 ng/g. Hladiny rtutiv séru a moči činily 0,188 resp. 0,213 ng Hg/g. Rozdíl není signifikantní. Hladiny rtuti v kolostrua mléce činily 0,321 resp. 0,412 a rozdíl není signifikantní. Rozdíly hladin rtuti v séru a močiproti kolostru a mléku je signifikantní (P < 0,05) a představuje poměr 1 : 1,3 – 2.

Klíčová slova:
rtuť – koncentrace rtuti – mateřské mléko – moč – sérum – stav chrupu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se