Bezkontaktní laserová preparace –klinické zhodnocení


Non-contact Er:YAG Laser Ablation – Clinical Evaluation

Aim of this study was to evaluate the quality of laser ablation in comparison withthe classical drilling system. For the experiment the Er:YAG laser drilling machine was used.The system had a laser head, water cooler, and power supply with automatic control. Shape ofcavity in comparison with classical drill, time of preparation and influence of cavity shape onfilling materials retention were criteria for evaluation of non-contact Er:YAG ablation. Theshape of cavity was irregular, the surface had a microretentive appearance. It was possible toremove enamel, dentin and the old adequate fillings, except for amalgam or metal alloys. Cavosurface margin discoloration ranging from 82 to 86 % could be a problem. From 4 to 8 % wereobserved changes of the color and anatomic form of the tooth. In comparison with classicaltreatment it could be said that the retention and quality of filling materials is the same orsimilar.

Key words:
dentistry – laser preparation – Er:YAG laser – enamel – dentin


Autoři: T. Dostálová 1;  H. Jelínková 2;  H. Kučerová 1;  O. Krejsa 1;  K. Hamal 2;  J. Kubelka 3;  S. Procházka 3
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický, Praha, ředitel doc. MUDr. O. Krejsa, CSc. 2ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha, děkan prof. ing. L. Musílek, CSc. 3Preciosa – Crytur, Turnov, ředitel ing. R. Matyáš 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 1999, 5, s. 177-187
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo zhodnocení kvality laserové preparace ve srovnání s klasickým vrtánímturbinovou vrtačkou. Pro experiment byla použita Er:YAG laserová vrtačka skládající sez laserové hlavy chlazené vodou a zdroje energie s automatickou kontrolou. Kritériem hodno-cení bezkontaktní Er:YAG laserové preparace bylo porovnání tvaru s klasicky preparovanoukavitou, čas preparace a vliv těchto faktorů na retenci výplňového materiálu. Tvar laserovékavity je nepravidelný, povrch je mikroretenční. Bylo možné odstranit sklovinu, dentin i kazivétkáně a staré nevyhovující výplně s výjimkou těch, které byly zhotoveny z amalgámu nebokovových slitin. Problémem souvisejícím s vlastním výplňovým materiálem by mohla býtdiskolorace okraje výplně v rozsahu 82 až 87 %. Sledované změny barvy a anatomického tvaruzubu dosahovaly 4 až 8 %. Při porovnání s klasickou preparací lze konstatovat, že retencea kvalita výplňových materiálů jsou v obou případech srovnatelné.

Klíčová slova:
stomatologie – laserová preparace – Er:YAG laser – sklovina – dentin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se