Význam strukturálních vyšetřovacích metod při sledování pacientů s oční hypertenzí


Importance of Structural Examination Methods in the Follow-up of Patients with Ocular Hypertension

Purpose:
To evaluate the contribution of Heidelberg Retina Tomograph (HRT) and blue-on-yellow perimetry (B-Y) for the follow-up and early diagnosis of glaucoma in patients with ocular hypertension (OHT). We also dealed with the comparison of visual field (VF) examination by means of the B-Y and white-onwhite perimetry, correlation between VF indexes and HRT parameters, importance of the central corneal thickness (CCT) and the comparison of other characteristics of the study and control groups during the 3-year-study-period.

Patients and methods:
Both eyes of 28 patients with OHT (study group, SG) and 15 control subjects (control group, CG) were included in the study. Subjects in both groups were examined annually. At each visit complete ophthalmological examination was carried out, including the biomicroscopic evaluation of the optic disc, aplanation tonometry, HRT II analysis of the optic nerve head (ONH) and B-Y perimetry. Pachymetry was performed only once at the beginning of the study.

Results:
During the 3-year-follow-up structural changes of the ONH developed in 2 patients with OHT only. They were not accompanied by VF defects on B-Y perimetry. Intraocular pressure and CCT were higher in the SG (p<0.01). CCT significantly and positively correlated with the level of intraocular pressure in both groups. Mean sensitivity (MS) of the B-Y VF was repeatedly smaller in the SG compared to the CG (p<0.01). Difference between MS a mean defect (MD) of the B-Y and white-on-white VF in the SG was significant (p<0.01). The B-Y perimetry test lasted much longer than standard perimetry. A marked learning effect was found with B-Y perimetry. Despite significant correlations of follow-up B-Y perimetry examinations, high test-retest variability was found. No significant change in topographic parameters of the ONH occurred during the followup period. HRT displayed low variability of follow-up examinations. No significant correlation between topographic parameters of the ONH and VF indexes on B-Y perimetry was found.

Conclusion:
In 2 cases of OHT the HRT preceded VF changes on B-Y perimetry. HRT showed high reproducibility, on the contrary, B-Y perimetry was accompanied by high variability making the distinction of fluctuation and progression more difficult. Pachymetry is a very useful tool in patients with OHT.

Key words:
ocular hypertension, Heidelberg retina tomograph, perimetry, pachymetry


Autoři: K. Skorkovská
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 5, p. 335-349

Souhrn

Cíl:
Zjistit přínos heidelberského retinálního tomografu (HRT) a modrožluté (MŽ) perimetrie pro sledování a včasnou diagnózu glaukomu u pacientů s oční hypertenzí. Zabývali jsme se také srovnáním vyšetření zorného pole (ZP) MŽ a bílou perimetrií, korelací indexů ZP s parametry HRT, významem centrální tloušťky rohovky (CTR) a srovnáním dalších charakteristik studovaného a kontrolního souboru během sledovacího období 3 let.

Pacienti a metodika:
Do studovaného souboru (SS) bylo zařazeno 28 pacientů s oční hypertenzí, do kontrolního souboru (KS) 15 zdravých osob. Hodnotili jsme obě oči. Pacienti v SS byli vyšetřeni třikrát v intervalu jednoho roku. Při každé návštěvě bylo provedeno kompletní oftalmologické vyšetření včetně biomikroskopického zhodnocení papily, změření nitroočního tlaku (NT) aplanačně, vyšetření pomocí HRT II a MŽ perimetrie. Pachymetrie byla v obou souborech provedena jedenkrát na začátku studie.

Výsledky:
Během tříletého sledovacího období bylo pouze u 2 pacientů zjištěno zhoršení strukturálních parametrů terče zrakového nervu (TZN), které nebylo provázeno vznikem defektů ZP na MŽ perimetrii. Hodnoty NT a CTR byly v SS vyšší než v KS (p<0,01). CTR významně a pozitivně korelovala s hodnotami NT v obou soborech. Střední citlivost ZP (MS) při vyšetření MŽ perimetrií byla v SS opakovaně nižší než v KS (p<0,01). Rozdíly mezi MS a střední ztrátou citlivosti ZP (MD) standardní a MŽ perimetrie byly v SS statisticky významné (p<0,01). Vyšetření ZP v SS trvalo u MŽ perimetrie déle než u perimetrie bílé (p<0,01). Byl nalezen výrazný učící efekt MŽ perimetrie. I přes statisticky významné korelace MS a MD opakovaných vyšetření MŽ perimetrií v SS byla zjištěna vysoká variabilita metody. U globálních topografických parametrů TZN na HRT nedošlo během sledovacího období ke statisticky významným změnám. Prokázali jsme malou variabilitu HRT vyšetření. Významná závislost mezi topografickými parametry TZN a statistickými indexy ZP u MŽ perimetrie nebyla zjištěna.

Závěr:
HRT odhalila ve 2 případech strukturální změny TZN před vznikem funkčních změn na MŽ perimetrii. HRT provázela vysoká reprodukovatelnost, MŽ perimetrii naopak značná variabilita ztěžující odlišení fluktuace od skutečné progrese. Pachymetrii považujeme u pacientů s oční hypertenzí za velmi přínosné vyšetření.

Klíčová slova:
oční hypertenze, heidelberský retinální tomograf, perimetrie, pachymetrie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5

2007 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se