VOT králikov po aplikácii aminokyselín taurínu a arginínu s betablokátorom Timoptolom


Intraocular Pressure (IOP) in Rabbits after Application of Amino Acids Taurine and Arginine with Betablocker Timolol

Purpose:
To assess the efficiency of the antiglaucomatic 0.5 % Timolol mixture with two amino acids: (1) 10 % L-taurine and (2) 10 % L-arginine on the physiological IOP in rabbits.

Methods:
Into the left conjunctival sac of 5 adult female rabbits of the New Zealand White species was instilled (a) 0.5 % Timolol alone; (b) the mixture of 10 % L-arginine and 10 % L-taurine in aqua pro injectione; (c) the mixture of 10 % Larginine and 10 % L-taurine in 0.5 % Timolol. The IOP was measured before and 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 min., and 24 hours after the instillation. The right eye was used as control.

Results:
(a) The mixture of the amino acids arginine and taurine in Timolol achieved significant IOP decrease in rabbits (except results at 5 min. and 24 hours after instillation) in all measured times with the maximum in 120 and 180 min. showing the biphasic character of the IOP decrease; (b) the mixture of amino acid taurine and arginine reached the border of significance (p < 0.05). The IOP decrease showed biphasic character, with the maximum in 60 min. (decrease of 3.8 mm Hg) and in 120 min. (decrease of 3.3 mm Hg); (c) the antiglaucomatic drops 0.5 % Timolol alone decreased the IOP values without significance comparing with the control eye. The maximum decrease was measured in 120 min. (2.9 mm Hg).

Conclusions:
The mixture of amino acids taurine and arginine in 0.5 % Timolol proved significant decrease of the IOP physiological values in rabbits. The maximum decrease was achieved 120, 180 min., and 24 hours after the instillation. The average value of the decrease 24 hours after instillation, compared with the control eye, was 3.2 mm Hg.

Key words:
amino acids taurine and arginine, Timolol, IOP in rabbits


Autoři: J. Veselovský;  Z. Oláh;  A. Veselá
Působiště autorů: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK, Bratislava, SR vedúci prof. RNDr. M. Zeman, DrSc. ;  Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, SR prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 5, p. 320-324

Souhrn

Cieľ:
Posúdiť účinok zmesi dvoch aminokyselín 10% L-taurínu.HCl a 10% L-arginínu. HCl v antiglaukomatiku 0,5% Timoptolu na fyziologické hodnoty VOT králikov.

Metóda:
Do ľavého spojovkového vaku oka dospelých samíc králikov plemena Novozelandský biely bol instilovaný: a) nami pripravená zmes 10% L-arginínu. HCl plus 10% L-taurínu.HCl v 0,5% Timoptole; b) zmes 10% L-arginínu.HCl plus 10% L-taurínu.HCl v aqua pro injectione; c) samotný 0,5% Timoptol. Hodnoty VOT sa zisťovali pred instiláciou a 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 minút, resp. 24 hodín po instilácii. Pravé oko toho istého králika bolo kontrolné.

Výsledky:
a) zmes aminokyselín arginínu a taurínu v Timoptole okrem 5. minúty a 24. hodiny signifikantne znižuje fyziologické hladiny VOT králikov. Najväčší účinok sme zistili v 120., 180. minúte a v 24. hodine. Zmeny hladín VOT majú bifázický priebeh; b) na hranici signifikantnosti (p < 0,05), okrem 5., 15., 180. minúty a 24. hodiny, znižuje VOT králikov zmes aminokyselín taurínu a arginínu. Zmeny hladín VOT majú taktiež bifázický charakter s najväčším poklesom v 60. minúte (o 3,8 torr) a 120. minúte (o 3,3 torr); c) samotný 0,5% Timoptol nesignifikantne znižuje VOT oproti kontrolnému oku. Najväčšie zníženie sme zaznamenali v 120. minúte (2,9 torr).

Záver:
Zmes aminokyselín taurínu s arginínom v 0,5% Timoptole signifikantne znižuje fyziologické hladiny VOT králikov. Najväčšie zníženie oproti kontrolnému oku sa prejavilo v 120., 180. minúte a 24. hodine. Priemerný pokles za 24 hodín predstavuje oproti kontrolnému oku 3,2 torr.

Kľúčové slová:
taurín a arginín, Timoptol, VOT králikov


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×