Možnosti a ekonomické ukazatele léčby exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace s choroidální neovaskulární membránou


The Treatment of the Exsudative Age-Related Macular Degeneration with Choroidal Neovascular Membrane, its Possibilities and Economical Indexes

Aim:
To establish the probable prevalence and incidence of the exsudative (wet) age-related macular degeneration (AMD) in the Czech Republic and to compare possibilities and the expensiveness of the photodynamic therapy (PDT) and the treatment with substances blocking the vascular endothelial growth factor (anti-VEGF).

Methods:
The calculation of the probable prevalence and incidence of the exsudative AMD in the Czech Republic (CR) was based on the world epidemiological studies. The expenses of the PDT and the anti-VEGF treatment for the patient and for the health insurances were based on the calculation of the Visudyne and anti-VEGF substances’ prices in CR and worldwide.

Results:
If the European prevalence of the exsudative AMD in patients over 65 years of age is 2.3 % and the prevalence of the risk soft drusen is 15 %, so in the CR out of 1.44 millions of inhabitants older than 65 years have approximately 33 000 the AMD, and the drusen at risk 216.000 inhabitants. If the 5-years incidence of the exsudative AMD in patients with drusen at risk is 3.4 %, it may be expected the turn of the soft drusen into the exsudative AMD during the 5-years period in 7340 patients, or 1460 patients a year. The PDT is indicated in approx. 20 % of exsudative AMD with the classical or predominantly classical choroid neovascularization (CNV), i.e. approx. 300 patients a year. If, at the average, 5.6 PDT sessions during 2 years are needed and the price is 42.500 CZK (Czech Crowns; 1 USD = approx. 20–22 CZK; 1 Euro = approx. 27–29 CZK) for one injection of Visudyne, so the average cost per patient is 238 000 CZK and the costs for all of them 71.4 millions of CZK. If the patient’s participation is 7395 CZK per one dose of Visudyne, then the average patient’s expense for the PDT during the 2 years period is 41 412 CZK. Anti-VEFG drugs as intravitreal injections are effective in all forms of exsudative AMD. Macugen (pegaptanib), already registered in the CR, should be applied in six-weeks intervals, during the two-years treatment period altogether up to 17 injections. At the price of 1000 USD for one application, the average treatment cost is 17000 USD (= approx. 350 000 CZK). If the one-year incidence of exsudative AMD is 1460 patients, their treatment with Macugen would cost 511 mil. CZK, and the treatment of 1140 patients with occult CNV not suitable for PDT would cost 410 mil. CZK. Lucentis (ranibizumab), which is about to be registered in the CR, is applied in onemonths intervals, during two years altogether up to 20 injections. At the price 1200 USD a dose, the treatment costs for one patient would be 24 000 USD (approx. 500 000 CZK), treatment of all patients with exsudative AMD 730 mil. CZK, and costs for patients not suitable for PDT treatment would be 585 mil. CZK. The intravitreal application of Avastin (bevacizumab) is “off label”; in the first three months is applied monthly, and later on, in 1–3 months interval, until the disappearance of exsudative changes. The maximum of applications is 10 injections during 2 years. At the price 3000 CZK for 1 injection, the treatment costs for one patient would be 30 000CZK; treatment costs for all patients would be 43.8 mil. CZK, and for patients not suitable for PDT would be 34.8 mil. CZK.

Conclusion:
Nowadays, the PDT and anti-VEFG substances are the optimal treatment methods in exsudative AMD with CNV. PDT is indicated in the classical or predominantly classical choroid neovascularization (CNV), anti-VEFG drugs are effective in all forms of exsudative AMD. The high prices of Visudyne, Macugen, and Lucentis create barriers to their general use in all patients with exsudative AMD. Ten times lower price of “off label” applied Avastin supports its use in the competition with other anti-VEGF drugs. The combination of PDT with anti-VEGF drugs suggests the possible way, how to, not only, improve the effectiveness, but also to lower the number of applications, and by this means, also to reduce the economical expenses of the treatment dramatically.

Key words:
Age-related macular degeneration, economy of the treatment


Autoři: I. Karel
Působiště autorů: Oční klinika JL, Praha 5 - Nové Butovice přednosta MUDr. Ján Lešták, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 5, p. 311-319

Souhrn

Cíl:
Stanovit pravděpodobnou prevalenci a incidenci exsudativní věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) v ČR a porovnat možnosti a nákladnost fotodynamické terapie (FDT) a léčby látkami blokujícími vaskulární endoteliální růstový faktor (anti-VEGF).

Metodika:
Pravděpodobná prevalence a incidence exsudativní VPMD v ČR byly vypočítány na základě světových epidemiologických studií. Cena FDT a léčby anti-VEGF látkami pro nemocného a pojišťovny byla vypočítána z cen Visudynu a anti-VEGF látek v ČR a na světovém trhu.

Výsledky:
Je-li evropská prevalence exsudativní VPMD u jedinců starších 65 let 2,3 % a rizikových měkkých drúz 15 %, trpí v ČR z 1,44 mil. obyvatel starších 65 let exsudativní VPMD cca 33 000 a rizikovými drúzami 216 000 obyvatel. Je-li 5letá incidence exsudativní VPMD u rizikových drúz 3,4 %, lze předpokládat zvrat měkkých drúz v exsudativní VPMD během 5 let u 7340 a ročně u 1460 nemocných. FDT je indikována u cca 20 % exsudativních VPMD s klasickou a převážně klasickou choroidální neovaskularizací (CNV), tj. ročně u asi 300 nemocných. Při průměrném počtu 5,6 FDT během 2 let a ceně 42 500 Kč za 1 injekci Visudynu, je průměrná cena léčby u 1 nemocného 238 000 Kč a všech nemocných 71,4 mil. Kč. Při spoluúčasti nemocného 7395 Kč za 1 dávku Visudynu je průměrný výdaj nemocného za FDT během 2 let 41 412 Kč. Anti-VEGF léky v intravitreálních injekcích jsou účinné u všech forem exsudativní VPMD. V ČR již registrovaný Macugen (pegaptanib) se podává v 6týdenních intervalech, během 2 let až 17 injekcí. Při ceně 1000 dolarů za 1 dávku je průměrná cena léčby 17 000 dolarů (cca 350 000 Kč). Při roční incidenci exsudativní VPMD u 1460 nemocných, by stála léčba všech nemocných Macugenem 511 mil. Kč a 1140 nemocných s okultní CNV nevhodných pro FDT 410 mil. Kč. Lucentis (ranibizumab), který bude v ČR registrován, se aplikuje v měsíčních intervalech, během 2 let až 20 injekcí. Při ceně 1200 dolarů za 1 dávku stála by léčba 1 nemocného 24 000 dolarů (cca 500 000 Kč), všech nemocných s exsudativní VPMD 730 mil. Kč a nemocných nevhodných pro FDT 585 mil. Kč. Avastin (bevacizumab) se aplikuje do sklivce „off label“ v měsíčních intervalech první 3 měsíce a dále v 1–3měsíčních intervalech do vymizení exsudativních změn, až 10 injekcí během 2 let. Při ceně 3000 Kč za 1 injekci je průměrná cena léčby 1 nemocného 30 000 Kč, všech nemocných 43,8 mil. Kč a nemocných nevhodných pro FDT 34,8 mil. Kč.

Závěr:
FDT a anti-VEGF látky jsou v současné době optimálními léčebnými postupy u exsudativní VPMD s CNV. FDT je indikovaná u VPMD s klasickou a převážně klasickou CNV, anti-VEGF látky jsou účinné u všech forem exsudativní VPMD. Vysoké ceny Visudynu, Macugenu a Lucentisu jsou překážkou jejich plošného využití u všech nemocných s exsudativní VPMD. Desetkrát nižší cena „off label“ aplikovaného Avastinu podporuje jeho aplikaci v soutěži s ostatními anti-VEGF látkami. Kombinace FDT s anti-VEGF látkami naznačuje možnou cestu, jak nejen zvýšit účinnost léčby, ale i snížit počet léčení, a tím i podstatně redukovat ekonomickou náročnost léčby.

Klíčová slova:
věkem podmíněná makulární degenerace, ekonomika léčby


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×