EPI-LASIK – 2-ročné klinické skúsenostiEPI-LASIK – 2-ročné klinické skúsenosti


EPI-LASIK – 2 Years’ Clinical Results

Purpose:
To evaluate the clinical results of Epi-LASIK, a new surface ablation surgical technique for the treatment of low and middle myopia.

Methods:
Twenty eyes of 10 patients had Epi-LASIK for the correction of low and middle myopia. Mean preoperative spherical equivalent of the refractive error was 3.64 diopters (D) ± 1.9 D, and the best spectaclecorrected visual acuity was from 1.0 to 0.8 in 100 % of eyes.

All epithelial separations were performed with the Krumiech-Barraquer microkeratome (Lasitome Gebauer). In the postoperative period the patients filled out a questionnaire grading pain score of the treated eyes.

Results:
The mean uncorrected visual acuity at 1 month after the operation was from 1.0 to 0.8 in 90 % of eyes. After 12 months, the mean spherical equivalent of the refractive error of the treated eyes was -0.262 ± 0.15 D (from –0.25 to +0.25 D). One hundred percent of eyes had clear corneas at 6 months after the treatment. After 24 months, the mean spherical equivalent of the refractive error was -0.258 Ī 0.14 D, no ”haze” was observed.

Conclusions:
The first clinical results suggest that Epi-LASIK is a safe, less painful and efficient method for the correction of low and middle myopia. We suppose, further studies will establish this method as a very good alternative surface ablation procedure.

Key words:
Epi-LASIK, low and middle myopia


Autoři: T. Juhás ml.;  T. Juhás;  M. Horňák;  E. Lenártová;  R. Hudák 1
Působiště autorů: Očná klinika LF UPJŠ, Košice prednosta prof. MUDr. T. Juhás, DrSc. ;  Strojnícka fakulta TU, Košice, prednosta katedry biomedicínskeho inžinierstva prof. Ing. J. Živčák, Ph. D. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 4, p. 243-248

Souhrn

Cieľ:
Overiť v našich podmienkach novú laserovú refrakčnú metódu a zhodnotiť klinické výsledky Epi-Lasiku ako chirurgickej povrchovej ablačnej techniky, pre úpravu nízkej a strednej myopie.

Metódy:
Dvadsať očí u 10 pacientov malo urebený Epi-Lasik na úpravu nízkej a strednej krátkozrakosti. Priemerný sféricky ekvivalent (PSE) pred operáciou bol - 3,64 ± 1,9 D a najlepšia korigovateľna zrakova ostrosť(BCVA) bola pred operáciou od 1,0 do 0,8 u 100 % očí.

Všetky výkony povrchovej epiteliálnej separácie boli urobené Krumeich-Barraquerovým mikrokeratómom (Lasitome Gebauer). V pooperačnom období pacienti vyplňovali dotazník stupňa pociťovanej bolesti.

Výsledky:
Priemerná nekorigovaná zraková ostrosť (UCVA) 1 mesiac po operácii bola od 1,0 do 0,8 u 90 % očí. Po 12 mesiacoch bol PSE -0,262 ± 0,15 D (od -0,25 do 0,25 D). 100 % očí malo po 6 mesiacoch normálny nález na rohovkách bez tzv. hazov. Po 24 mesiacoch bol PSE -0,258 Ī 0,14D a neboli pozorované žiadne rohovkové skalenia.

Záver:
Prvé klinické výsledky potvrdzujú, že Epi- Lasik je bezpečná a efektívna metóda refrakčnej úpravy nízkej a strednej krátkozrakosti. Ďalšie klinické štúdie určite dokážu opodstatnené uplatnenie tejto novej povrchovej ablácie v refrakčnej chirurgii.

Kľúčové slová:
Epi-Lasik, nízka a stredná myopia


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se