EPI-LASIK – 2-ročné klinické skúsenostiEPI-LASIK – 2-ročné klinické skúsenosti


EPI-LASIK – 2 Years’ Clinical Results

Purpose:
To evaluate the clinical results of Epi-LASIK, a new surface ablation surgical technique for the treatment of low and middle myopia.

Methods:
Twenty eyes of 10 patients had Epi-LASIK for the correction of low and middle myopia. Mean preoperative spherical equivalent of the refractive error was 3.64 diopters (D) ± 1.9 D, and the best spectaclecorrected visual acuity was from 1.0 to 0.8 in 100 % of eyes.

All epithelial separations were performed with the Krumiech-Barraquer microkeratome (Lasitome Gebauer). In the postoperative period the patients filled out a questionnaire grading pain score of the treated eyes.

Results:
The mean uncorrected visual acuity at 1 month after the operation was from 1.0 to 0.8 in 90 % of eyes. After 12 months, the mean spherical equivalent of the refractive error of the treated eyes was -0.262 ± 0.15 D (from –0.25 to +0.25 D). One hundred percent of eyes had clear corneas at 6 months after the treatment. After 24 months, the mean spherical equivalent of the refractive error was -0.258 Ī 0.14 D, no ”haze” was observed.

Conclusions:
The first clinical results suggest that Epi-LASIK is a safe, less painful and efficient method for the correction of low and middle myopia. We suppose, further studies will establish this method as a very good alternative surface ablation procedure.

Key words:
Epi-LASIK, low and middle myopia


Autoři: T. Juhás ml.;  T. Juhás;  M. Horňák;  E. Lenártová;  R. Hudák 1
Působiště autorů: Očná klinika LF UPJŠ, Košice prednosta prof. MUDr. T. Juhás, DrSc. ;  Strojnícka fakulta TU, Košice, prednosta katedry biomedicínskeho inžinierstva prof. Ing. J. Živčák, Ph. D. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 4, p. 243-248

Souhrn

Cieľ:
Overiť v našich podmienkach novú laserovú refrakčnú metódu a zhodnotiť klinické výsledky Epi-Lasiku ako chirurgickej povrchovej ablačnej techniky, pre úpravu nízkej a strednej myopie.

Metódy:
Dvadsať očí u 10 pacientov malo urebený Epi-Lasik na úpravu nízkej a strednej krátkozrakosti. Priemerný sféricky ekvivalent (PSE) pred operáciou bol - 3,64 ± 1,9 D a najlepšia korigovateľna zrakova ostrosť(BCVA) bola pred operáciou od 1,0 do 0,8 u 100 % očí.

Všetky výkony povrchovej epiteliálnej separácie boli urobené Krumeich-Barraquerovým mikrokeratómom (Lasitome Gebauer). V pooperačnom období pacienti vyplňovali dotazník stupňa pociťovanej bolesti.

Výsledky:
Priemerná nekorigovaná zraková ostrosť (UCVA) 1 mesiac po operácii bola od 1,0 do 0,8 u 90 % očí. Po 12 mesiacoch bol PSE -0,262 ± 0,15 D (od -0,25 do 0,25 D). 100 % očí malo po 6 mesiacoch normálny nález na rohovkách bez tzv. hazov. Po 24 mesiacoch bol PSE -0,258 Ī 0,14D a neboli pozorované žiadne rohovkové skalenia.

Záver:
Prvé klinické výsledky potvrdzujú, že Epi- Lasik je bezpečná a efektívna metóda refrakčnej úpravy nízkej a strednej krátkozrakosti. Ďalšie klinické štúdie určite dokážu opodstatnené uplatnenie tejto novej povrchovej ablácie v refrakčnej chirurgii.

Kľúčové slová:
Epi-Lasik, nízka a stredná myopia


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×