Zmes timoptolu s aminokyselinou taurínom ako bioregulátor vnútroočného tlaku u králikov


Effect of the Mixture of Timoptol and Amino Acid Taurine in the Bioregulation of the Intraocular Pressure in Rabbits

Purpose:
To examine the effectivity of the antiglaucomatic Timoptol mixture with amino acid L-taurine.HCl on physiological values of the IOP in rabbits.

Methods:
The experimental work was performed on 5 female rabbits of the New Zealand White species. Into the left conjunctival sac at 8oo was applicated: a) the 10% L-taurine.HCl in 0.5% Timolol; b) the 0.5% Timolol alone; c/ the 10% Ltaurine. HCl alone. The IOP was measured before and in 5th, 15th, 30th, 60th, 120th, 180th and 240th min. and 24 hours after the instillation. The right eye was used as control.

Results:
a) The 10% L-taurine.HCl in 0.5% Timolol showed also significant IOP decrease (without 5th min.) in all measured times with maximum in 180th min. (with value of decrease 6.7 torr) and in 24th hours the decreased showed still significantly lower level – 3.3 torr; b) The antiglaucomatic 0.5%Timolol alone decreased the IOP values compared with the control eye without significance. The IOP values from the 60th min. were nearly linear character (the mean decrease compared with the control eye was only 1 torr); c) The 10% amino acid L-taurine.HCl showed in all measured times only no significant decrease of the physiological IOP.

Conclusions:
The results proved that in the mixture of antiglaucomatic Timoptol and amino acid Taurine a new biologically active substance, the bioregulator is created by interaction. This metabolite as “bioantiglaucomatic” showed several times higher effect on the IOP decrease compared with Timolol or Taurine alone. The showed effect on IOP based on interaction of amino acid mixture with antiglaucomatic is specific and efficacy together with duration changed according the type of amino acid.

Key words:
the amino acid Taurine and antiglaucomatic Timoptol mixture as bioregulator of the rabbits IOP


Autoři: Z. Oláh;  J. Veselovský;  A. Veselá
Působiště autorů: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK, Bratislava, SR vedúci prof. RNDr. M. Zeman, DrSc. ;  Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, SR prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 4, p. 223-229

Souhrn

Cieľ:
Zistiť účinok zmesi antiglaukomatika Timololu s aminokyselinou L-taurínom. HCl, na fyziologickú hladinu VOT králikov.

Metóda:
Experimenty boli uskutočnené na očiach na 5 dospelých samiciach králikov plemena Novozelandský biely. Do ľavého spojovkového vaku vždy o 8oo h. boli instilované dve kvapky zmesi: a) 10% roztoku L-taurínu.HCl v 0,5% Timolole; b) samotný 0,5% Timolol; c) samotný 10% L-taurín.HCl. Pravé oko bez aplikácie roztokov bolo kontrolné. Hodnoty VOT sa zisťovali pred instiláciou a v čase 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 minút a 24 hodín po instilácii.

Výsledky:
a) Zmes 10% L.taurín.HCl v 0,5% Timolole znižuje VOT (okrem 5. min.) singifikantne vo všetkých časových intervaloch (maximum v 180 min. o 6,7 torr). Do 24 hod. ostáva pokles ešte signifikantný – o 3,3 torr; b) Samotné antiglaukomatikum 0,5% Timoptol v porovnaní s kontrolným okom znižuje hladinu VOT nesignifikantne. Hodnoty od 60. min. majú takmer lineárny priebeh (pokles oproti kontrolnému oku v priemere je 1 torr); c) Samotná 10% aminokyselina L-taurín.HCl znížila fyziologickú hodnotu VOT počas sledovania len nesignifikantne.

Záver:
Výsledky ukazujú, že antiglaukomatikum Timolol interagoval s aminokyselinou Taurínom a in vitro vznikol nový, biologicky aktívny metabolit – bioregulátor. Účinok tohto metabolitu ako „bioantiglaukomatika“ na fyziologický VOT je niekoľkonásobne vyšší ako účinok samotného Timoptolu, resp. Taurínu. Z hľadiska interakcie účinok antiglaukomatika Timololu s aminokyselinou Taurínom sa javí špecifický.

Kľúčové slová:
zmes aminokyseliny taurínu s antiglaukomatikom Timoptolom – bioregulátor IOP u králikov


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2007 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se