Chirugické řešení submakulární hemoragie v kombinaci s tkáňovým aktivátorem plazminogenu (kazuistické sdělení)


Surgical Treatment of Submacular Hemorrhage Combined with Tissue Plasminogen Activator (a Case Report)

Authors present the possibilities of extensive submacular hemorrhage surgery in a patient after serious eye injury with bleeding into the vitreous and underneath the retina. The combination of vitrectomy with tissue plasminogen activator application into the subretinal space allows better to dissolve the coagulated blood and facilitates its removal. This procedure with correct operation technique decreases the damage of the retinal tissue and consequently preserves the photoreceptors’ function. In this report, a result of surgical treatment in a 22 years old man is presented. In the presence of intravitreal bleeding and submacular hemorrhage, during the vitrectomy the tissue plasminogen activator was used, which during few minutes dissolved the already coagulated hemorrhage and facilitated its whole removal from the subretinal space.

Key words:
subretinal hemorrhage, tissue plasminogen activator, subretinal surgery


Autoři: V. Korda;  Z. Dúbravská;  D. Hejcmanová;  P. Rozsíval
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové přednosta prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 4, p. 275-279

Souhrn

Autoři prezentují možnosti operace rozsáhlé submakulární hemoragie u pacienta po těžkém úrazu oka s krvácením do sklivce a pod sítnici. Kombinace vitrektomie s aplikací tkáňového aktivátoru plazminogenu do subretinálního prostoru umožní lépe rozpustit koagulovanou krev a tak usnadnit její odstranění. Tento způsob řešení při správném postupu sníží poškození retinální tkáně a tím zachová funkce fotoreceptorů. Ve sdělení je prezentován výsledek operačního zákroku u 22letého muže, kdy při hemoftalmu a submakulární hemoragii byl během vitrektomie použit tkáňový aktivátor plazminogenu, který během několika minut rozpustil koagulovanou hemoragii, a tak usnadnil její úplné odstranění ze subretinálního prostoru.

Klíčová slova:
subretinální hemoragie, tkáňový aktivátor plazminogenu, subretinální chirurgie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2006 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se