Účinok glycínu s Timoptolom na fyziologické hladiny VOT králikov


The Effect of Glycine with Timoptol on the Rabbit IOP Physiological Values

Purpose:
the mixture of 10% L-glycine.HCl in 0.5% Timoptol, intensity and duration of effect on the physiological IOP is evaluated in this work.

Methods:
Experiments were performed on 5 rabbits of the New Zealand White species. The mixture and its components were individually instilled into the left conjunctival sac. The right eye was used as control.

Results:
after instillation of the 10% L-glycine.HCl and 0.5% Timoptol mixture the IOP showed significant decrease compared with the control eye during 24 hour evaluation. Maximal decrease for 33% (8.5 torr) was measured in 60th min., compared with the decrease for 30.5% (7.6 torr) in 120th and for 28% in 30th min. On the contrary, both substances alone – the 10% L-glycine.HCl and 0.5% Timoptol decrease the physiological IOP values only no significantly compared with their mixture and the control eyes. The mean value of the pupilar diameter was 7.8 mm on both eyes.

Conclusions:
We assume that the decrease of the physiological IOP value is caused by a new metabolite – the “bioantiglaucomatic“ created by interaction of glycine and Timoptol in vitro. The effect of this mixture on the decrease of the physiological IOP values is 8-times stronger compared with Timoptol and 4.3-times stronger compared with glycine. Application of such already prepared bioantiglaucomatic in the clinical practice can contribute to the more effective, safe and reliable therapeutic effect on the IOP in glaucomatic disease.

Key words:
the IOP influence in experiment, application of the amino acid 10% L-glycine.HCl in 0.5% Timoptol


Autoři: J. Veselovský;  Z. Oláh;  A. Veselá;  S. Gressnerová
Působiště autorů: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK, Bratislava, SR vedúci prof. RNDr. M. Zeman, DrSc. ;  Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, SR, prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 4, p. 247-254

Souhrn

Cieľ:
práca je zameraná na zistenie sily a časovej dĺžky účinku zmesi aminokyseliny 10% L-glycínu.HCl v 0.5% Timoptole na fyziologické hodnoty VOT.

Metódy:
pokusy boli realizované na 5 králikoch plemena Novozélandský biely. Uvedená zmes, ako aj jednotlivé jej komponenty boli samostatne instilované do spojovkového vaku ľavého oka. Pravé oko bolo kontrolné.

Výsledky:
zmes 10% L-glycínu.HCl s 0,5% Timoptolom počas 24 hodín sledovania signifikantne znižuje VOT oproti kontrolnému oku. Maximálne zníženie o 33 % (8,5 torra) bolo v 60. minúte, oproti zníženiu o 30,5 % (7,6 torra) v 120. minúte a o 28 % (o 7,3 torra) v 30. minúte. Samotný L-glycín.HCl a samotný 0,5% Timoptol tak oproti účinku zmesi oboch látok, ako aj oproti kontrolným očiam, nesignifikantne znižuje fyziologický VOT králikov. Šírka pupily na oboch očiach bola v priemere 7,8 mm.

Závery:
predpokladáme, že pokles fyziologickej hladiny VOT spôsobuje nový metabolit – bioantiglaukomatikum, ktorý vznikol in vitro interakciou glycínu s Timoptolom. Sila účinku zmesi na zníženie fyziologického VOT je 8-krát väčšia ako Timoptolu a 4,3-krát väčšia ako glycínu. Aplikácia už takto hotového bioantiglaukomatika v klinickej praxi môže prispieť k efektívnejšiemu, bezpečnostnému a najmä spoľahlivejšiemu terapeutickému účinku na zníženie VOT pri glaukómovom ochorení.

Kľúčové slová:
experimentálne ovplyvnenie VOT, aplikácia aminokyseliny 10% L-glycínu.HCl v 0,5% Timoptole


Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×