Makulární oblast u pacientů s glaukomem


Macular Area with the Glaucoma Patients

Purpose:
to evaluate the possible use of HRT II and OCT 3 for detection and monitoring of glaucoma changes in the macular area.

Methods:
in the retrospective study 65 eyes (13 healthy and 52 with primary open angle glaucoma) of 36 patients have been monitored. All patients underwent complete ophthalmologic examination including visual acuity testing, biomicroscopy of fundus, computer perimetry, HRT II and eleven patients were examined using OCT 3. The visual field has been tested on HFA (Humphrey Field Analyzer) using the full threshold test 30–2. Foveolar sensitivity and foveolar sensitivity compared to the age have been evaluated. The optic nerve head has been examined and subsequently evaluated using HRT II. The retinal nerve fiber layer (t-RNFL) and Cup Shape Measurement (t-CSM) in the temporal area have been monitored. The macula has been examined on OCT 3. Foveolar thickness, inner and outer macular thickness, average macular thickness and aggregate macular volume have been monitored.

Results:
decrease of the visual acuity and foveolar sensitivity have been registered with the deterioration of the visual field. Further general decrease of the value of t-RNFL and increase of the t-CSM index have been registered from the results of the HRT II examinations. This corresponds to decrease of the nerve fibers and excavation deepening in the temporal area. Average macular thickness and total macular volume examined on OCT 3 demonstrate aggregate decrease of values with the progressive changes in the visual field.

Conclusion:
with the progressive visual field changes with the open angle glaucoma patients occurs also deterioration of finding in the macular area. Changes discovered using the subjective examination and expressed as a slight decrease of the visual acuity as well as decrease of the foveolar sensitivity on HFA can be objectively proved using HRT II and OCT 3.

Key words:
foveolar sensitivity, open angle glaucoma, HRT II, macular area, OCT 3


Autoři: K. Hrnčířová;  J. Hornová;  I. Cihelková
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 3, p. 224-229

Souhrn

Cíl:
posoudit možné využití HRT II a OCT 3 pro detekci a monitorování glaukomových změn v makulární oblasti

Metodika:
v retrospektivní studii jsme sledovali soubor 65 očí (13 zdravých a 52 s primárním glaukomem otevřeného úhlu) u 36 pacientů. Všichni pacienti prošli kompletním oftalmologickým vyšetřením zahrnujícím vyšetření vizu, biomikroskopii fundu, počítačovou perimetrii, HRT II a jedenáct pacientů bylo vyšetřeno také pomocí OCT 3. Zorné pole jsme testovali na HFA (Humphrey Field Analyzer) perimetru pomocí „full threshold test“ (30-2). U zorného pole jsme hodnotili foveolární citlivost a foveolární citlivost vztaženou k věku. Hlavu optického nervu jsme vyšetřili a následně hodnotili pomocí HRT II. V temporální oblasti jsme sledovali vrstvu retinálních nervových vláken (t-RNFL) a Cup Shape Measurement (t-CSM). Vyšetření makuly jsme provedli na OCT 3. Sledovali jsme tloušťku fovey, tloušťku vnitřní a vnější makuly, průměrnou tloušťku makuly a celkový objem makuly.

Výsledky:
se zhoršováním zorného pole jsme zaznamenali pokles vizu i foveolární citlivosti. Z výsledků vyšetření na HRT II jsme dále pozorovali celkové snižování hodnot t-RNFL a zvyšování koeficientu t-CSM, což odpovídá úbytku nervových vláken a prohlubování exkavace v temporální oblasti hlavy optického nervu. Průměrná tloušťka makuly a celkový objem makuly na OCT 3 vykazují celkový pokles hodnot s progresí změn v zorném poli.

Závěr:
s progresí změn zorného pole u pacientů s primárním glaukomem otevřeného úhlu dochází i ke zhoršování nálezu v makulární oblasti. Změny zjištěné při subjektivním vyšetření a projevující se jako mírný pokles vizu při vyšetření na Snellenových optotypech či jako pokles foveolární citlivosti na HFA lze objektivně prokázat na HRT II i OCT 3.

Klíčová slova:
foveolární citlivost, glaukom otevřeného úhlu, HRT II, makulární oblast, OCT 3


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×