Intravitreální aplikace triamcinolonu v léčbě makulárního edému


The Intravitreal Application of Triamcinolone in the Treatment of the Macular Edema

The aim of this study was to evaluate the efficacy of intravitreal application of triamcinolone in macular edema of different etiology. In this prospective study, 20 eyes were evaluated: 12 with diabetic macular edema, 6 with macular edema due to venous occlusion, 1 with pseudophakic cystoid macular edema, and 1 with cystoid macular edema in case of uveitis. Four milligrams of tramcinolon acetonide were injected in to the vitreous cavity. Before and in one month intervals after the application, the intraocular pressure was measured, visual acuity on the ETDRS optotypes was established, the macula was examined biomicroscopically, examination of the photography of the fundus was performed, and macular thickness was measured by means of optical coherence tomography. The follow-up period was 3 months. The mean visual acuity was 0.16 at the beginning of the study, 1 month after the application 0.32, and after 3 months 0.31. The mean thickness of the macula decreased from the initial value 537 μm by 249 μm after one month (improvement by 46.6 %) and by 203 μm after three month (improvement by 39.7 %). As a complication, the elevation of the intraocular pressure was noticed in 20 % of eyes, and this was compensated in all cases by means of local therapy. The intravitreal injection of triamcinolon seems to be a promising part of treatment of the macular edema of different origin.

Key words:
macular edema, triamcinolon, visual acuity, optical coherence tomography


Autoři: J. Dusová;  J. Studnička;  E. Rencová;  V. Korda;  D. Hejcmanová
Působiště autorů: Oční klinika FN a LF, Hradec Králové přednosta prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 3, p. 200-205

Souhrn

Cílem práce je zhodnotit účinnost intravitreálně aplikovaného triamcinolonu na makulární edém různé etiologie. V prospektivní studii je hodnoceno 20 očí, 12krát diabetický makulární edém, 6krát makulární edém při venózní okluzi, 1krát pseudofakický cystoidní makulární edém a 1krát cystoidní makulární edém při uveitidě. Intravitreálně bylo aplikováno 4 mg triamcinolon acetonidu. Před aplikací a v intervalech 1 měsíc po aplikaci triamcinolonu byl měřen nitrooční tlak, vyšetřována zraková ostrost na ETDRS optotypech, biomikroskopické vyšetření makuly, fotografie fundu a byla měřena makulární tloušťka optickou koherentní tomografií. Sledovací doba byla 3 měsíce. Průměrná výchozí zraková ostrost byla 0,16, 1 měsíc po aplikaci 0,32 a po 3 měsících 0,31. Průměrná makulární tloušťka poklesla z výchozí hodnoty 537 μm o 249 μm za 1 měsíc (zlepšení o 46,4 %) a o 203 μm po 3 měsících (zlepšení o 39,7 %). Z komplikací byla zaznamenána ve 20 % elevace nitroočního tlaku, která byla ve všech případech kompenzována lokální terapií.

Intravitreální injekce triamcinolonu se jeví být nadějnou součástí léčby makulárních edémů různé etiologie.

Klíčová slova:
makulární edém, triamcinolon, zraková ostrost, optická koherentní tomografie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×