Transpupilární termoterapie v léčbě choroidální neovaskularizace u věkem podmíněné makulární degenerace – roční výsledky


Transpupillary Thermotherapy in the Treatment of Choroidal New Vessels in Age-Related Macular Degeneration – One Year’s Results

The aim of the study:
Authors refer to one year’s results of the study of 56 eyes of 50 patients with the exsudative form of the age-related macular degeneration treated by means of transpupillary thermotherapy at the Department of Ophthalmology, School of Medicine, Charles University, Hradec Králové (Königgrätz), Czech Republic, EU.

Patients and methods:
In all patients, the best-corrected visual acuity (BCVA) before treatment was established. Beside the ordinary examination methods, the digital color photography of the fundus with topography of the lesion, fluoresceine angiography (FAG), or possibly indocyanine green angiography and optical coherence tomography (OCT) were performed. After the treatment, in given intervals, the BCVA was established, and retinal findings were evaluated by means of biomicroscopic examination, comparative color photography of the fundus, optical coherence tomography, fluoresceine angiography, or possibly indocyanine green angiography.

Results:
During one year after the treatment, the visual acuity decreased by 2 or more lines on Snellen optotypes in 38.2 % of patients, remained stable in 52.9 %, and improved in 8.8 % of patients. The FAG findings improved in 83.9 % and the OCT findings in 84.8 % of patients. This improvement was statistically significant. In patients with classical choroidal membrane, the BCVA decreased in 35.8 %, remained stable in 57.1 % and improved in 7.1 % of patients. The FAG finding improved in 78.7 %, and the OCT finding improved in 90.8 % of patients. The improvement of the OCT findings was statistically significant. In patients with occult choroidal membrane, the visual acuity decreased in 45 %, remained stable in 45 %, and improved in 10 % of patients. The FAG findings improved in 88.9 %, and the OCT findings in 78.9 % of patients. The improvement was statistically significant.

Conclusion:
Our results show that transpupillary themotherapy belongs to important methods of treatment of the classical and occult membranes of the choroid in exsudative forms of the ARMD.

Key words:
age-related macular degeneration, new vessels of the choroid, transpupillary thermotherapy


Autoři: J. Studnička;  E. Rencová;  V. Korda;  D. Hejcmanová;  J. Dusová;  J. Kvasnička
Působiště autorů: Oční klinika LF UK a FN, Hradec Králové přednosta prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 3, p. 190-199

Souhrn

Cíl práce:
autoři referují o ročních výsledcích studie 56 očí 50 pacientů s exsudativní formou věkem podmíněné makulární degenerace, u kterých byla na Oční klinice LF UK a FN Hradec Králové provedena transpupilární termoterapie.

Pacienti a metodika:
u všech pacientů byla před zákrokem zjišťována nejlépe korigovaná zraková ostrost. Kromě běžných vyšetřovacích metod byla provedena barevná digitální fundusfotografie s topografií léze, fluorescenční angiografie event. indocyaninová angiografie a optická koherenční tomografie. Po zákroku byla ve stanovených časových intervalech vyšetřena nejlépe korigovaná zraková ostrost a nález na sítnici byl hodnocen biomikroskopicky a pomocí srovnávací barevné fundusfotografie, optické koherenční tomografie a fluorescenční angiografie, event. indocyaninové angiografie.

Výsledky:
v průběhu jednoho roku po zákroku se zraková ostrost zhoršila o 2 a více řádky Snellenových optotypů u 38,2 % pacientů, stabilizovala v 52,9 % a zlepšila o 2 a více řádky u 8,8 % pacientů. Nález na FAG se zlepšil v 83,9 % a nález na OCT se zlepšil u 84,8 % pacientů. Toto zlepšení bylo statisticky významné. U pacientů s klasickou choroidální neovaskularizací se zraková ostrost zhoršila v 35,8 %, stabilizovala v 57,1 % a zlepšila u 7,1 % pacientů. Nález na FAG se zlepšil v 78,7 %. Nález na OCT se zlepšil u 90,8 % pacientů. Zlepšení prokazatelné na OCT bylo statisticky významné. U pacientů s okultní choroidální neovaskularizací se zraková ostrost zhoršila v 45 %, stabilizovala v 45 % a zlepšila v 10 %. Nález na FAG se zlepšil u 88,9 % pacientů, na OCT u 78,9 % pacientů. Zlepšení bylo statisticky významné.

Závěr:
naše výsledky dokazují, že transpupilární termoterapie patří mezi významné metody léčby klasické i okultní choroidální neovaskularizace u exsudativní formy VPMD.

Klíčová slova:
věkem podmíněná makulární degenerace, choroidální neovaskularizace, transpupilární termoterapie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2006 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se