Uveitida a roztroušená skleróza mozkomíšní


Uveitis and Multiple Sclerosis

Aim:
To evaluate the type of uveitis, the time of the duration between the first ocular signs and establishing of the diagnosis of multiple sclerosis (MS), effect of the treatment, and the final visual acuity (VA).

Methods:
In a retrospective study, medical records of 41 patients (82 eyes) from the total of 1267 patients with uveitis treated at the Center for uveitis diagnosis and treatment at the Department of Ophthalmology of the Faculty Hospital and 1st Medical faculty, Charles University in Prague, Czech republic, during the period 1986–2003 were evaluated. The cohort consisted of 32 females and 9 males, mean age of 27 years (8–46 years). The mean follow-up period was 8 years (1–17 years).

Results:
The cohort consisted of 41 patients (82 eyes), 32 females and 9 males. The mean age at the beginning of the uveitis was 27 years, at the time of the diagnosis of the MS 29.5 years. In 19 patients the starting of the uveitis preceded the manifestation of the systemic disease. In 23 patients, the uveitis was the first manifestation of MS. The most common type of uveitis in patients with MS was the intermediate uveitis (IMU) and vasculitis of retinal vessels. In 82 % of patients, we were able during the follow-up period to stabilize the VA, or even to improve it. The systemic immunosuppressive treatment was necessary in 83 % of patients.

Summary:
The MS was the second most common systemic disease in uveitis patients. It is necessary to follow-up young patients with unclear etiology of IMU or vasculitis, because the systemic disease may develop even few years after the first sings of uveitis. The collaboration between the neurologist and the ophthalmologist is of a great importance.

Key words:
multiple sclerosis, demyelization, uveitis, vasculitis.


Autoři: A. Šišková;  E. Říhová;  E. Havrdová *
Působiště autorů: Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. B. Kalvodová, CSc. ;  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 4, p. 235-244

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit typ uveitidy, interval mezi prvními očními příznaky a stanovením diagnózy roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS), efekt léčby, konečnou centrální zrakovou ostrost (CZO).

Metody:
V retrospektivní studii byly hodnoceny záznamy 41 pacientů (82 očí) z celkového množství 1267 pacientů s uveitidou, kteří byli léčeni v Centru pro diagnostiku a léčbu uveitid na Oční klinice VFN a 1. LF UK v letech 1986 až 2003. Soubor tvořilo 32 žen a 9 mužů průměrného věku 27 let (8-46 let). Průměrná sledovací doba byla 8 let (1-17 let).

Výsledky:
Soubor tvořilo 41 pacientů (82 očí), 32 žen a 9 mužů. Průměrný věk pacientů v době počátku uveitidy byl 27 let, v době diagnózy RS 29, 5 let. U 19 pacientů předcházel počátek uveitidy manifestaci systémové choroby. U 23 pacientů byla uveitida první manifestací RS. Nejčastějším typem uveitidy zastoupené u pacientů s RS byla intermediální uveitida (IMU) a vaskulitida sítnicových cév. U 82 % pacientů se nám během sledovací doby podařilo udržet nebo zlepšit CZO. Systémová imunosupresivní léčba byla nutná u 83 % pacientů.

Závěr:
RS byla druhou nejčastější systémovou chorobou, se kterou se uveitida pojila. Vzhledem k možnému rozvoji systémového onemocnění i několik let po manifestaci uveitidy je nutná dispenzarizace mladých pacientů s nejasnou etiologií IMU či vaskulitidy. Spolupráce neurologa a oftalmologa je velmi důležitá.

Klíčová slova:
roztroušená skleróza mozkomíšní, demyelinizace, uveitida, vaskulitida


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se