Vliv zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti na subjektivní hodnocení zrakových funkcí před a po operaci katarakty


The Influence of Visual Acuity and Contrast Sensitivity on Subjective Evaluation of Visual Function before and after Cataract Surgery

Purpose:
To assess the influence of visual acuity and contrast sensitivity on subjective evaluation of visual function investigated by means of questionnaires in patients before and after cataract surgery.

Methods:
Visual acuity was tested on Snellen projection optotypes and logMAR optotype chart with Landolt rings, contrast sensitivity was tested on Pelli- Robson chart. The questionnaire included Visual Functioning Index VF-14, Cataract Symptom Score and Global Measures of Vision – self-reported trouble and satisfaction with vision. 37 cataract patients were examined, including completing the questionnaire, 1 day before and 7 weeks after the surgery.

Results:
Most patients (65 %) suffer from moderate troubles with their vision and are moderately dissatisfied (51 %) before cataract surgery. After the surgery, a majority of patients have no troubles (51 %) and are very satisfied (54 %). Visual acuity (VA) correlates only with VF-14, namely only VA of non-operated eye (p < 0.01), binocular VA before (p < 0.001) and after surgery (p < 0.05). Contrast sensitivity (of non-operated eye, operated eye, binocular) correlates with more subjective parameters (VF-14, self-reported trouble and satisfaction with vision), namely both before and after the surgery (p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001).

Conclusion:
After cataract surgery, visual acuity, contrast sensitivity and subjective parameters of visual functions significantly improve. Subjective parameters correlate more with contrast sensitivity then with visual acuity. Contrast sensitivity is more related than visual acuity to real world in patients with cataract.

Key words:
visual acuity, contrast sensitivity, subjective evaluation, correlation


Autoři: J. Ventruba
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF MU FN u sv. Anny, Brno přednosta doc. MUDr. S. Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 4, p. 265-272

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit vliv zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti na subjektivní hodnocení zrakových funkcí zjištěné pomocí dotazníků u pacientů před operací katarakty a po operaci.

Metodika:
Zraková ostrost testována na projekčních Snellenových optotypech a logMÚR tabuli s Landoltovými prstenci, kontrastní citlivost na tabuli Pelli-Robson. Dotazník zahrnoval Visual Functioning Index VF-14, Cataract Symptom Score a Global Measures of Vision – potíže a spokojenost s viděním.

37 pacientů s kataraktou bylo vyšetřeno včetně vyplnění dotazníku den před operací a 7 týdnů po operaci.

Výsledky:
Před operací katarakty má většina pacientů (65 %) střední potíže s viděním a většina (51 %) je mírně nespokojena. Po operaci většina pacientů (51 %) nevykazuje potíže žádné a je velmi spokojena (54 %). Zraková ostrost (ZO) koreluje ze subjektivních hodnocení pouze s indexem VF-14, a to pouze ZO neoperovaného oka (p < 0,01), binokulární ZO předoperační (p < 0,001) a pooperační (p < 0,05). Kontrastní citlivost (neoperovaného oka, operovaného oka, binokulární) koreluje s více subjektivními parametry (index VF-14, spokojenost, potíže s viděním), a to jak předoperačně, tak i pooperačně (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001).

Závěr:
Po operaci katarakty dochází k významnému zlepšení zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti a subjektivních parametrů zrakových funkcí. Subjektivní parametry více korelují s kontrastní citlivostí než se zrakovou ostrostí. Kontrastní citlivost více vypovídá o vidění pacientů v běžném denním životě než zraková ostrost.

Klíčová slova:
zraková ostrost, kontrastní citlivost, subjektivní hodnocení, korelace


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se