Prevalence spojivkových konkrementů


Prevalence of Conjunctival Concretions

Aim:
To establish prevalence of conjunctival concretions in a random cohort of patients visiting the general outpatients’ department of the Department of Ophthalmology of the Faculty Hospital and 1st Medical faculty, Charles University in Prague, Czech republic.

Cohort of patients and Methods:
The cohort consisted of 500 consecutive patients, 190 males and 310 females visiting the general outpatients’ department with various problems. The mean age was 46.8 years (13–103 years). The complete eye examination, including detailed check-up of tarsal conjunctiva and conjunctiva of the fornices at the slit lamp was performed. The presence of conjunctival concretions, frequency of the foreign body sensation in patients with concretions, localization of the concretions and their structure, dependence of the concretions’ presentation on the patient’s age, the dysfunction of the Meibomian glands, and chronic meibomitis were established.

Results:
The presence of the conjunctival concretions was found in 198 patients (39.6 %), symptomatic were 6 % of patients with deposits only. No significant difference was found between the localization on the upper and lower eye lid, nor right or left eye. Superficial deposits (85.8 %) were more common than the deep ones, hard deposits (79.8 %) more common than the gelatinous ones, and single deposits (77.8 %) more common than the confluent ones. Deposits were found in patients as early as at the age of 20 years, with the maximum of occurrence between 30–80 years of age. In 30.3 % of patients with conjunctival concretions, the dysfunction of Meibomian glands, or chronic meibomitis were detected.

Summary:
Frequent presence of conjunctival deposits in random cohort of patients was established, and occurrence in younger groups of patients was noticed. Symptomatic deposits were found in 6 % of patients only.

Key words:
conjunctival concretions, prevalence, chronic conjunctivitis, meibomitis


Autoři: P. Haicl;  H. Janková
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. B. Kalvodová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 4, p. 260-264

Souhrn

Cíl:
Zjistit prevalenci spojivkových konkrementů v náhodném souboru nemocných navštěvujících všeobecnou ambulanci Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Soubor a metodika:
Soubor byl tvořen 500 po sobě jdoucími nemocnými, 190 muži a 310 ženami, kteří navštívili všeobecnou ambulanci Oční kliniky s různorodými obtížemi. Věk nemocných se pohyboval od 13 do 103 let s průměrem 46,8 let. Bylo provedeno kompletní oční vyšetření včetně podrobné aspexe tarzálních spojivek i spojivek fornixů na štěrbinové lampě. Sledována a hodnocena byla přítomnost spojivkových konkrementů, četnost pocitu cizího tělíska v oku nemocných s konkrementy, uložení konkrementů a jejich struktura, závislost výskytu konkrementů na věku nemocných a četnost výskytu dysfunkce meibomských žláz a chronické meibomitidy u nemocných s konkrementy.

Výsledky:
Přítomnost spojivkových konkrementů byla zjištěna u 198 nemocných (39,6 %). Jen 6 % osob s konkrementy bylo symptomatických. Nebyl zjištěn významný rozdíl v uložení konkrementů na horním či dolním víčku, pravém či levém oku. Povrchní konkrementy (85,8 %) byly častější než hluboké, tvrdé konkrementy (79,8 %) častější než gelatinózní, jednotlivé (77,8 %) častější než splývající. Byly shledány u nemocných již od 20 let věku s maximem výskytu mezi 30 až 80 lety. U 30,3 % nemocných s konkrementy byla zjištěna dysfunkce meibomských žláz či chronická meibomitida.

Závěr:
Byl zachycen častý výskyt spojivkových konkrementů v náhodném souboru nemocných, který se přesunuje i do nižších věkových skupin. Symptomatické konkrementy však byly zatím zjištěny jen u 6 % nemocných.

Klíčová slova:
spojivkové konkrementy, prevalence, chronická konjunktivitida, meibomitida


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se