Porovnání průměru a tloušťkyrohovkové lamely pro LASIKvytvořené oscilačním mikrokeratomem


Comparison of Diameter and Thickness of the Corneal Lamella for LASIK Createdby Oscillating and Rotating Microkeratome

Corneal lamellas created by two different microkeratomes – oscillating androtating are compared. Oscillating microkeratome Flapmaker (Refractive Tech-nologies) and rotating Dreager microkeratome (Storz) were used for this study.Diameter and thickness of the lamella were assessed. Rabbit lamella created bythe same procedure as human differs significantly and this limits the interpreta-tion of rabbit experiments to the human eyes. Oscillating microkeratome Flapma-ker created more precise and standard lamella (standard deviation 4 timessmaller) compared to rotating Storz on human eyes. Differences in lamella thic-kness in different topografical areas of the lamella were 3,3 times smaller withFlapmaker. We conclude that desired mean lamella thickness homogenity indifferent topografical areas of the lamella are much better with Flapmakercompared to Dreager microkeratome on human eyes.

Key words:
LASIK, lamella, microkeratome, myopia, Flapmaker, cornea


Autoři: P. Stodůlka;  J. Vaculík *;  V. Lichnovský **
Působiště autorů: Oční oddělení, Baťova nemocnice, Zlín, přednostka MUDr. L. Machová*Katedra kožedělné technologie, Fakulta technologická, Zlín**Katedra histologie-embryologie, Teoretické ústavy LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 3, p. 160-169
Kategorie: Články

Souhrn

Jsou srovnávány rohovkové lamely vytvořené dvěma mikrokeratomy pracujícímina různých principech – oscilačním a rotačním. Pro studii byly použity osilačnímikrokeratom Flampaker firmy Refractive Technologies a rotační mikrokeratomDraegerův firmy Storz. Byl měřen diametr a tloušťka lamely. Lamela vytvořenástejným postupem na králičím oku se podstatným způsobem liší od lamely na okulidském a limituje interpretaci experimentů na králičích očích pro oči lidské. Nalidských očích vytvářel osilační mikrokeratom Flapmaker lamelu přesnější i stan-dardnější tloušťky (směrodatná odchylka 4krát menší) ve srovnání s rotačnímmikrokeratomem Storz. Rozdíly tloušťky lamely v různých topografických mís-tech byly 3,3krát menší u Flapmakeru. Můžeme tedy konstatovat, že dosaženípožadované průměrné tloušťky lamely a stejnorodost v různých topografickýchmístech při opakovaných operacích je na lidských očích u osilačního mikrokera-tomu Flapmaker podstatně větší než u Dreagerova rotačního.

Klíčová slova:
LASIK, lamela, mikrokeratom, myopie, Flapmaker, rohovka

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se