Možnosti řešení ptózy v dětstvíi v dospělosti


Possible Solutions of Ptosis in Childhood and Adult Age

Pathological ptosis of the eyelids can be manifest already at birth but may developalso in advanced age. In children the congentital form predominates with orwithout affection of the elevators of the eyes (Congenital fibrous syndrome orMisdirection syndrome). A special form is blepharophimosis, juvenile blepharo-chalasis and Marcus-Gunn´s syndrome. In adult age the etiology of acquired ptosisof the upper eyelid is more varied. There are mechanical causes incl. dermatocha-lasis or it develops on a myogenic and neurogenic background or as the aponeu-rotic form.The group comprises 46 patients 3-70years old where in the course of the last threeyears at the Ophthalmological Clinic of the Faculty Hospital Prague Vinohradya total of 54 operations of ptoses were made.Resection of the tarsal plate according to Fasanella-Servat was used in 29 instan-ces. In four eyes a plastic operation of the aponeurosis of the levator was perfor-med.Frontotarsal suspension in the authors modification of Fox method using deepfreeze-dried allogenei fasciae was used in the paretic form of ptosis in 21 eyes. Theauthors give also an account of the technological preparation of a fascial graftkept at a temperature of -80 °C.

Key words:
ptosis, tarsoresection,plastic operation of aponeurosis of eyelid, fron-totarsal suspension, deep freeze-dried allogenei fascia


Autoři: J. Krásný ;  P. Měřička
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. Tkáňová ústředna FN, Hradec Králové, vedoucí MUDr. P. Měřička
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 3, p. 145-154
Kategorie: Články

Souhrn

Patologický pokles víčka se může projevit již při narození, ale může vzniknouti v pozdním věku. U dětí převládá kongenitální forma bez či s postižením eleváto-rů oka (kongenitální fibrózní syndrom či syndrom neobvyklého směru). Zvláštníformu představují blefarofimóza, juvenilní blefarochaláza a Marcus-Gunnův syn-drom. V dospělosti je etiologie získaného poklesu horního víčka pestřejší. Jsou tomechanické příčiny, včetně dermatochalázy, dále vzniká na myogenním a neuro-genním podkladě či jako forma aponeurotická.V sestavě je zařazeno 46 pacientů od 3 do 70 let, u kterých bylo za poslední tři rokyna Oční klinice FN Královské Vinohrady provedeno celkem 54 operací ptóz.Resekce tarzální ploténky podle Fasanelly - Servata byla použita v 29 případech.U čtyř očí byla aplikována plastika aponeurózy zvedače.Frontotarzální závěs vlastní modifikací metodiky podle Foxe při využití hlubokozmražené alogenní fascie sloužil pro paretickou formu ptózy na 21 očích. Autořiseznamují i s technologickou přípravou fasciového štěpu uchovávaného při – 80st. C.

Klíčová slova:
ptóza, tarzoresekce, plastika aponeurózy víčka, frontotarzálnízávěs, hluboko zmražená alogenní fascie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se