Odchlípení sítnice s orální trhlinou-klinická charakteristika a operační výsledky


Detachment of the Retina with an Oral Dialysis - Clinical Characteristic andSurgical Results

The authors evaluate a group of 53 eyes of 52 patients operated on account ofretinal detachment with an oral dialysis. The mean follow-up period was 35months. There were 37 (70%) traumatic dialyses.They were in the temporal lowerquadrant in 58%, in the nasal upper quadrant in 16%, temporal upper quadrantin 13% and in the nasal lower quadrant in 13%. There were 16 (30%) idiopathicdialyses, all with one exception in the temporal upper quadrant, they were in thelower temporal quadrant. 52 eyes were operated primarily cryosurgically , oneeye by pars plana vitrectomy. After primary surgery the retina adhered completelyin 94% eyes. On account of relapses of detachment 9.4% eyes were reoperated. Atthe end of the follow up the retina adhered completely in 94% eyes. Functionalimprovement or stabilization of vision was achieved in 78% eyes with traumatictears and in 87% eyes with idiopathic tears. The authors confirmed the existenceof two different clinical entities - traumatic and idiopathic oral dialysis whichdiffer as to site and to a certain extent also the prognosis of the disease.

Key words:
detachment of the retina, idiopathic oral dialysis, traumatic oraldialysis, cryosurgical procedure


Autoři: E. Boháčová;  I. Karel;  P. Kuthan
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 3, p. 128-135
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři hodnotí soubor 53 očí 52 pacientů operovaných pro amoci s orální trhlinou.Průměrná doba sledování byla 35 měsíců. Traumatických trhlin bylo 37 (70 %),vyskytovaly se v temporálním dolním kvadrantu v 58 %, v nazálním horním kvad-rantu v 16 %, temporálně nahoře v 13 % a nazálně dole v 13 %. Idiopatických trhlinbylo 16 (30 %), všechny až na jedinou trhlinu lokalizovanou temporálně nahoře sevyskytovaly v temporálním dolním kvadrantu. 52 očí bylo primárně operovánokryochirurgicky, 1 oko pars plana vitrektomií. Po primární operaci byla sítnicekompletně přiložena u 94 % očí. Pro recidivu amoce bylo reoperováno 9,4 % očí.Na konci sledování byla sítnice kompletně přiložena u 94 % očí. Funkčního úspě-chu (zlepšení či stabilizace vizu) bylo dosaženo u 78 % očí s traumatickými trhli-nami a u 87 % očí s idiopatickými trhlinami. Autoři potvrdili existenci dvouodlišných klinických jednotek – traumatické a idiopatické orální trhliny, které seliší lokalizací a do jisté míry i prognózou onemocnění.

Klíčová slova:
odchlípení sítnice, idiopatická orální trhlina, traumatická orálnítrhlina, kryochirurgický postup

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se