CRP stanovený vysoce senzitivní metodou u pa­cientů s ichemickou cévní mozkovou příhodou –  od rizikových faktorů po vývoj


Autoři: M. Peycheva 1;  T. Deneva 2;  Z. Zahariev 1
Působiště autorů: Department of Neurology, Medical, University Plovdiv, Bulgaria 1;  Department of Clinical Laboratory, Medical University Plovdiv, Bulgaria 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(5): 549-555
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amcsnn2019549

Souhrn

Cíl: Bylo prokázáno, že C-reaktivní protein stanovený vysoce senzitivní metodou (high-sensitive C-reactive protein; hs-CRP) má dobrou senzitivitu při dia­gnostice cerebrovaskulárních příhod. Cílem studie bylo vyhodnotit spojitosti mezi hs-CRP a rizikovými faktory CMP, neurologickou poruchou, ischemií mozku a prognózou.

Materiál a metody: Studie zahrnula 153 pa­cientů rozdělených do dvou skupin: pa­cienti s akutní ischemickou CMP a pa­cienti s rizikovými faktory, kteří CMP neprodělali. V odebraných vzorcích krve byla stanovena hladina hs-CRP v séru. Neurologické postižení bylo hodnoceno při přijetí do nemocnice a při propuštění pomocí NIHSS (National Institute of Health Score Scale) škály. Ve stejné skupině pa­cientů bylo v průběhu prvních 24 h po rozvinutí CMP provedeno vyšetření CT a byly zaznamenány známky časných ischemických lézí. Případy CMP byly rozděleny do podskupin pomocí TOAST klasifikace.

Výsledky: Hladiny hs-CRP v séru pa­cientů s CMP byly významně vyšší v porovnání s pa­cienty, kteří CMP neměli. Nejvyšší podíl pa­cientů s hladinami hs-CRP > 3 mg/ l byl pozorován u pa­cientů s CMP nejasné etiologie. U hs-CRP byla ukázána významná dia­gnostická schopnost identifikovat CMP; optimálním kritériem byla hladina 4,29 mg/ l. Poměr šancí u hs-CRP pozitivních pa­cientů ukázal zvýšené riziko CMP a ischemických lézí. Hladina hs-CRP pozitivně korelovala s NIHSS a časem testování a negativně s vývojem CMP.

Závěr: Hs-CRP je spolehlivý marker, který může být nápomocen při dia­gnóze CMP, její etiologické klasifikaci, klinických projevech a prognóze. Naše výsledky přispívají k identifikaci charakteristik CMP v populaci Bulharska.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

high-sensitive C-reactive protein – stroke biomarkers – acute ischaemic stroke


Zdroje

1. Boehme AK, Esenwa CE, Elkind M. Stroke risk factors, genetics, and prevention. Circ Res 2017; 120(3): 472– 495. doi: 10.1161/ CIRCRESAHA.116.308398.

2. Anrather J, Iadecola C. Inflam­mation and stroke: an overview. Neurotherapeutics 2016; 13(4): 661– 670. doi: 10.1007/ s13311-016-0483-x.

3. Ridker PM, Glynn RJ, Hen­nekens CH. C-reactive protein adds to the predictive value of total and HDL cholesterol in determin­­ing risk of first myocardial infarction. Circulation 1998; 97(20): 2007– 2011. doi: 10.1161/ 01.cir.97.20.2007.

4. Wakugawa Y, Kiyohara Y, Tanizaki Y et al. C-reactive protein and risk of first-ever ischemic and hemor­rhagic stroke in a general Japanese population: the Hisayama Study. Stroke 2006; 37(1): 27– 32. doi: 10.1161/ 01.STR.0000194958.88216.87.

5. Am­mirati E, Moroni F, Norata G. Markers of inflam­mation as­sociated with plaque progres­sion and instability in patients with carotid atherosclerosis. Mediators Inflamm 2015; 2015: 718329. doi: 10.1155/ 2015/ 718329.

6. Puz P, Lasek-Bal A, Ziaja D et al. Inflam­matory markers in patients with internal carotid artery stenosis. Arch Med Sci 2013; 9(2): 254– 260. doi: 10.5114/ aoms.2013.34533.

7. Deb­­ing E, Peeters E, Demanet C et al. Markers of inflam­mation in patients with symp­tomatic and asymp­tomatic carotid artery stenosis: a case-control study. Vasc Endovascular Surg 2008; 42(2): 122– 127. doi: 10.1177/ 1538574407307406.

8. Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappel­le LJ et al. Clas­sification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke 1993; 24(1): 35– 41. doi: 10.1161/ 01.str.24.1.35.

9. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. [online]. Available from URL: https:/ / www.ibm.com/ cz-en/ analytics/ sps­s-statistics-software.

10. MedCalc Statistical Software version 18.11.3. [online]. Available from URL: https: / / www.medcalc.org.

11. Yu H, Huang Y, Chen X et al. High-sensitivity C-reactive protein in stroke patients –  The importance in consideration of influence of multiple factors in the predictability for dis­ease severity and death. J Clin Neurosci 2017; 36: 12– 19. doi: 10.1016/ j.jocn.2016.10.020.

12. Tan JR, Tan KS, Koo YX et al­. Blood microRNAs in low or no risk ischemic stroke patients. Int J Mol Sci 2013; 14(1): 2072– 2084. doi: 10.3390/ ijms14012072.

13. Jia L, Hao F, Wang W et al. Circulat­­ing miR-145 is as­sociated with plasma high-sensitivity C-reactive protein in acute ischemic stroke patients. Cell Biochem Funct 2015; 33(5): 314– 319. doi: 10.1002/ cbf.3116.

14. Kitagawa K, Hosomi N, Nagai Y et al. Reduction in high-sensitivity C-reactive protein levels in patients with ischemic stroke by statin treatment: Hs-CRP Sub-Study in J-STARS. J Atheroscler Thromb 2017; 24(10): 1039– 1047. doi: 10.5551/ jat.39354.

15. Rost N, Wolf P, Kase C. Plasma concentration of C-reactive protein and risk of ischemic stroke and transient ischemic attack: the Framingham Study. Stroke 2001; 32(11): 2575– 2579. doi: 10.1161/ hs1101.098151.

16. Di Napoli M, Schwaninger M, Cappel­li R et al. Evaluation of C-reactive protein measurement for as­ses­s­­ing the risk and prognosis in ischemic stroke: a statement for health care profes­sionals from the CRP Pool­­ing Project members. Stroke 2005; 36(6): 1316– 1329. doi: 10.1161/ 01.STR.0000165929.78756.ed.

17. Winbeck K, Poppert H, Etgen T et al. Prognostic relevance of early serial C-Reactive rotein mea­surements after first ischaemic stroke. Stroke 2002; 33(10): 2459– 2464. doi: 10.1161/ 01.str.0000029828.51413.82.

18. Di Napoli M, Elkind SV, Wagner AP. Role of C-reactive protein in cerebrovascular stroke. Expert Rev Cardiovasc Ther 2011; 9(12): 1565– 1584. doi: 10.1586/ erc.11.159.

19. Chaudhuri JR, Mridula KR, Umamahesh M et al. High sensitivity C-reactive protein levels in acute ischemic stroke and subtypes: a study from a tertiary care center. Iran J Neurol 2013; 12(3): 92– 97.

20. Di Napoli M, Papa F, Bocola V. C-reactive protein in ischemic stroke: an independent prognostic factor. Stroke 2001; 32(4): 917– 924. doi: 10.1161/ 01.str.32.4.917.

21. Muir KW, Weir CJ, Alwan W et al. C-reactive protein and outcome after ischemic stroke. Stroke 1999; 30(5): 981– 985. doi: 10.1161/ 01.str.30.5.981.

22. Huang Y, J­­ing J, Zhao XQ et al. High-sensitivity C-reactive protein is a strong risk factor for death after acute ischemic stroke among Chinese. CNS Neurosci Ther 2012; 18(3): 261– 266. doi: 10.1111/ j.1755-5949.2012.00296.x.

23. den Hertog HM, van Ros­sum JA, van der WorpHB et al. C-reactive protein in the very early phase of acute ischemic stroke: as­sociation with poor outcome and death. J Neurol 2009; 256(12): 2003– 2008. doi: 10.1007/ s00415-009-5228-x.

24. Dewan KR, Rana PV. C-reactive protein and early mortality in acute ischemic stroke. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2011; 9(36): 252– 255.

25. Garcia BA, Ruiz C, Chacon P et al. High-sensitivity C-reactive protein in high-grade carotid stenosis: risk marker for unstable carotid plaque. J Vasc Surg 2003; 38(5): 1018– 1024. doi: 10.1016/ S0741.

26. Rajeshwar K, Kaul S, Al-Hazzani A et al. C-reactive protein and nitric oxide levels in ischemic stroke and its subtypes: cor­relation with clinical outcome. Inflam­mation 2012; 35(3): 978– 984. doi: 10.1007/ s10753-011-9401-x.

27. Lal R, Gupta A, Virmani SK et al. High sensitivity C-reactive protein as a prognostic marker in ischaemic and haemor­rhagic stroke. Int J Adv Med 2016; 3(2): 372– 377. doi: 10.18203/ 2349-3933.ijam20161094.

28. Roudbary SA, Saadat F, Forghanparast K et al. Serum C-reactive protein level as a bio­marker for dif­ferentiation of ischemic from haemor­rhagic stroke. Acta Med Iran 2011; 49(3): 149– 152.

29. Gong X, Zou X, Liu L et al. Prognostic value of inflam­matory mediators in 1-year outcome of acute ischemic stroke with middle cerebral artery stenosis. Mediat Inflamm 2013; 2013: 850714. doi: 10.1155/ 2013/ 850714.

30. Luo Y, Wang Z, Li J et al. Serum CRP concentrations and severity of ischemic stroke subtypes. Can J Neurol Sci 2012; 39(1): 69– 73.

31. Idicula TT, Brogger J, Naess H et al. Admis­sion C-reactive protein after acute ischaemic stroke is as­sociated with stroke severity and mortality: the Bergen stroke study. BMC Neurology 2009; 9: 18. doi: 10.1186/ 1471-2377-9-18.

32. Yeh KH, Tsai TH, Chai HT et al. Comparison of acute versus convalescent stage high-sensitivity C-reactive protein level in predict­­ing clinical outcome after acute ischemic stroke and impact of erythropoietin. J Transl Med 2012; 10: 6. doi: 10.1186/ 1479-5876-10-6.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se